ИМПРЕСУМ

ИЗДАВАЧ МЕДИЈА: СД НОВИНЕ ДОО СМЕДЕРЕВО

УПИСАН У РЕГИСТАР МЕДИЈА ПОД БРОЈЕМ IN000717

МАТИЧНИ БРОЈ: 21374946

ПИБ: 110677162

Ж.Р. 310-218862-26 НЛБ БАНКА

АДРЕСА : Горанска 12 Смедерево

ДИРЕКТОР И ГЛАВНИ УРЕДНИК: Јелена Васиљевић

 

 

 

Comments are closed.