ЈКП ВОДОВОД ОБАВЕШТЕЊЕ: РЕКОНСТРУКЦИЈА ШАХТИ И ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ЈКП Водовод Смедерево је дана 07.02.2022. године започео радове на реконструкцији оштећених ревизионих шахтова фекалне канализације на локацији Сртид Град

Read more