ГРАД НАСТАВЉА СА ПОДРШКОМ, ЦИЉ РАВНОПРАВНО УЧЕШЋЕ РОМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У СВИМ ДРУШТВЕНИМ ТОКОВИМА

Социјално укључивање Рома и Ромкиња препознато је као један од приоритета Владе Републике Србије у кључним стратешким документима у процесу

 
Read more