РОМИ И ДИСКРИМИНАЦИЈА – ДРЖАВА ЈЕ ЈАКА ОНОЛИКО КОЛИКО ЈЕ ЈАКА ЊЕНА НАЈСЛАБИЈА КАРИКА

Резултати истраживања “Однос грађана и грађанки према дискриминацији”, које је канцеларија Повереника за заштиту равноправности радила 2016-те и 2019-те године,

 
Read more