ОБУСТАВА РАДА И У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПОШТИ

Радницима у ЈП „Пошта Србије“ у Београду, Новом Саду и другим градовима, који су обуставили рад захтевајући повећање зарада од 30% и запошљавање нових кадрова, од среде су се прикључили и запослени у смедеревским пословницама овог јавног предузећа. Обустава рада, како нам је објашњено, подразумева присуство на радном месту, али не и пружање услуга корисницима, како на шалтерима, тако и када је реч о промету пошиљки.

Проблеми у пружању услуга већ су уочени у градовима у којима је обустава рада раније покренута, због чега се на свом сајту пре два дана огласило ово јавно предузеће.

-Због обуставе рада одређеног броја запослених у ЈП „Пошта Србије“ Београд, која није организована у складу са законом којим се уређује штрајк, нити другим прописима и интерним актима овог јавног предузећа, могу се очекивати проблеми у погледу пружања услуга ЈП „Пошта Србије“, Београд. Имајући у виду да наведено представља појам више силе у смислу члана 83. став 1. тачка 1) Закона о поштанским услугама („Службени гласник РС“, број 77/19), овим путем упућујемо извињење корисницима услуга овог јавног предузећа и истовремено обавештавамо све кориснике да ће без одлагања бити предузете све неопходне активности у циљу наставка редовног пословања Јавног предузећа „Пошта Србије“, Београд – наведено је објави на сајту овог јавног предузећа.

За сада није познато до када ће обустава рада трајати и од када ће грађанима поново бити доступне услуге овог јавног предузећа.

Ј.В.

фото: Смедеревске новине

 

Comments are closed.