ЈОШ ЈЕДАН АПЕЛ СЕКТОРА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Одељење за ванредне ситуације у Смедереву огласило се саопштењем које у целости преносимо:

На територији Подунавског управног округа су у току интензивни радови у пољопривреди, те се стога очекује повећање броја пожара на отвореном простору. Пожари на отвореном  простору производе низ штетних последица како по живот и здравље људи, тако и по животну средину. Још једном напомињемо  да је дим изузетно опасан када се појави дуж ауто пута и осталих путева и тада може да представља огроман ризик по безбедност у саобраћају и изазове саобраћајне несреће са несагледивим последицама.

С тим у вези, Одељење за ванредне ситуације у Смедереву, подсећа и упозорава грађане да је:

  1. забрањено ложење ватре и спаљивање суве вегетације, корова, стрних усева, ниског растиња, биљних остатака и смећа на отвореном простору (односи се и на дворишта).

За овај прекршај Законом је предвиђена новчана казна у износу од 10.000 динара за физичка лица, а за правна лица новчана казна у износу од 300.000 до 1.000.000 динара. Поред прекршајне одговорности лица која су на овај начин изазвала пожар  дужна су да ватрогасно-спасилачкој  јединици надокнаде трошкове интервенције.

2.забрањено  ложење отворене ватре  у шуми и на удаљености од 200 м од руба шуме, изузев на одређеним и за то видно обележеним местима.

За овај прекршај Законом је предвиђена  новчана казна у износу од 10.000 до 50.000 динара за физичка лица.

3. приликом извођења пољопривредних радова неопходно извршити контролу  исправности механизације, опремити механизацију исправном и контролисаном противпожарном опремом, обезбедити контролу ускладиштавања усева као и организовати стално дежурство, осматрачку службу, службу везе и обавештавања.         

За непредузимање ових мера Законом је предвиђена новчана казна у износу од 10.000 до 50.000 динара за физичка лица, за правна лица новчана казна у износу од 300.000 до 1.000.000 динара а за предузетнике од 150.000 до 500.000 динара.

СДН

фото: Смедеревске новине

 

Comments are closed.