СКГО: ПАКЕТИ ПОДРШКЕ ЗА ЧЕТИРИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Стална конференција градова и општина позива градове и општине да се пријаве за пакете подршке за решавање проблема управљања отпадом или циркуларне економије, које могу да добију четири локалне самоуправе.

Реч је о пројекту „Одрживе и инклузивне услуге на локалном нивоу“ који финансира Влада Шведске, а његову реализацију водиће Стална конференција градова и општина (СКГО) од ове до 2025. године. Директна подршка градовима и општинама пружа могућност превазилажења изазова са којима се они суочавају, а управо с тим циљем настао је и овај пројекат.
Шта подразумевају пакети подршке пројекта и зашто су они потребни, објаснио је Миодраг Глушчевић, програмски директор СКГО за урбани развој, животну средину и комуналне делатности.

-Здрава животна средина представља јавни интерес. Трендови у погледу квалитета ваздуха, третмана отпадних вода, рециклаже отпада, квалитета воде за пиће, климатских промена и ширења урбаних насеља, указују на то да изазови у овој области захтевају пуну пажњу. Пакети подршке подразумевају ангажман стручњака, директан рад са запосленима у јавној управи и јавно комуналним предузећима кроз организовање и одржавање тренинга и радионица, укључивање заинтересоване јавности у процес израде Локалног плана управљања отпадом (ЛПУО), а све ради јачања капацитета локалних службеника у процесу израде плана који одговара потребама локалне средине. Наш циљ јесте да помогнемо локалним властима у подизању нивоа ефикасности рада, унапређењу капацитета и пружању услуга, и то на иновативан, ефикасан и одржив начин, у складу са стандардима Европске уније –  изјавио је Глушчевић.

Три локалне самоуправе ће кроз пакет подршке бити потпомогнуте у припреми Локалног плана управљања отпадом (ЛПУО) који ће бити усклађен са релевантним стратешким и законодавним оквиром. Замишљен је тако да одговара потребама грађана и привреде, биће једноставан, лак за коришћење и разумљив за најширу популацију. Припрема ЛПУО подразумева увођење или унапређење примарне селекције отпада на локалном нивоу и омогућује корисницима да оцене колико су задовољни пруженим комуналним услугама.
За четврту локалну самоуправу биће обезбеђена подршка у области једне од главних тема европских креатора политике, посебно кад је реч о заштити животне средине – циркуларна економија. Кроз овај пакет израдиће се Анализа протока материјала (МФА – Мaterial Flow Аnalysis) која укључује мапирање потрошње сировина привреде, врсту отпада, количине штетних емисија, оптимално управљање земљиштем, коришћење енергије, постојање индустријске зоне, и то на локалном нивоу.

Анализа ће садржати препоруке и акциони план за локалну самоуправу о томе на који начин и за које потребе је најбоље искористити идентификоване вишкове сировина у локалној заједници. Циљ циркуларне економије је да сачува максималну употребљивост, корисност и новчану вредност производа, материјала и енергије.

Заинтересовани градови и општине ће моћи да се пријаве за подршку у областима управљања отпадом и циркуларне економије током октобра и новембра месеца ове године. Све локалне самоуправе су о позиву за пријављивање за пакете подршке благовремено обавештене, а информација о томе се налази и на сајту СКГО.

Према речима Глушчевића, ни остали градови и општине у Србији неће бити занемарени јер ће њима бити обезбеђена подршка кроз изградњу капацитета запослених на пословима заштите животне средине.

-Изградња капацитета запослених обухватиће обуке на различите теме, као што су израда локалних програма заштите животне средине, примена закона о комуналним делатностима, успостављање зелених савета као институционалног механизма за унапређење на нивоу локалне самоуправе, и друге – рекао је Глушчевић.

Најава новог инвестиционог циклуса у еколошку инфраструктуру, кроз Зелени договор Европске уније за Западни Балкан, ставља додатни притисак на локалне самоуправе да повећају свој учинак у планирању и спровођењу великих инфраструктурних пројеката. Захваљујући пројектима као што је „Одрживе и инклузивне услуге на локалном нивоу“, градовима и општинама ће читав процес бити представљен, олакшан и убрзан.

СДН

 

 

Comments are closed.