ЦЗК: ПРЕДАВАЊЕ „ДРУШТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЖИВОТ ВАМПИРА НА БАЛКАНУ“

„Друштвено – политички живот вампира на Балкану“ тема је предавања које ће се одржати у оквиру образовног програма Центра за културу Смедерево у уторак, 25. октобра, са почетком у 19 сати, у Концертној дворани. Током програма имаћемо прилику да чујемо излагање др Данила Трбојевића, етнолога и антрополога, истраживача сарадника Етнографског института САНУ. Улаз је слободан.

-Програм ће нас упознати са темељним истраживањем које је посвећено садржају, статусу, значају и значењу представа о вампиру, а које доноси обраду мотива вампира као жижне тачке сагледавања друштвене и културне стварности, односа руралног и урбаног, традиционалног и модерног, локалног и глобалног, балканског и европског. Резултати истраживања су повезани и са теренским испитивањима које је Данило Трбојевић обавио у селима у Србији, где је стечен драгоцен материјал за тематизацију представа о вампиру и њиховом месту у животу сеоских заједница, али и са перцепцијама тог мотива у урбаним срединама. Сусрет посвећен поменутој теми обухватиће и видео записе са терена – најављују организатори.

Данило Трбојевић је све нивое академских студија завршио на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Докторирао је са тезом Друштвена и политичка инструментализација представа о вампиру на Балкану: прилагодљивост бесмртног мотива. Главна интересовања и теме истраживања дотичу се антропологије народне културе, савремених облика религиозности и алтернативних религијских система, поткултуре, политика идентитета. танатологије, културе страха и политичке антропологије, културе сећања и визуалне антропологије. Као истраживач, Трбојевић је спроводио више теренских истртаживања. Учесник је бројних научних скупова, како у Србији, тако и у Хрватској, Босни и Херцеговини, Румунији и Португалу.

СДН

фото: ЦЗК

 

Comments are closed.