ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИКА: ЗАМЕНОМ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА ГРАД ОСТВАРУЈЕ ЗНАЧАЈНЕ УШТЕДЕ

Из кабинета заменице градоначелника Марије Марковић Ставрић медијима је прослеђено саопштење које у целости преносимо:

Становници Града Смедерева добили су ново ЛЕД јавно осветљење које ће им омогућити уштеду електричне енергије у будућности, а самим тим и смањење издатака буџета. Уговор који је закључен са приватним партнером на 15 година рачунајући са актуелном ценом електричне енергије омогућиће уштеду у буџету само у периоду гарантовања у износу од 932.732.776 РСД. Пошто се очекује даљи раст цене електричне енергије због светске енергетске кризе, новчана уштеда ће самим тим бити још значајнија. Град Смедерево ће током реализације пројекта јавно-приватног партнерства остварити значајну финансијску уштеду, а да није имао сопствена улагања и задужење Града, јер је све трошкове и ризике инвестиције сносио приватни партнер.
Замену дела система јавног осветљења, као и одржавање истог реализује и финансира приватни партнер Есцо Елиос доо Нови Сад.
,,Имплементацијом нових 16.279 комада ЛЕД светиљки чији је радни век 25 година, Град Смедерево је без задужења буџета повећао квалитет осветљења, обезбедио значајне уштеде у ова тешка времена кризе енергената, амортизовали су пораст цене електричне енергије и кроз пројекат јавно-приватног партнерства уложио у будућност Града„ изјавио је Сзилвесзтер Хорватх, директор фирме Есцо Елиос доо и додао ,,Мислим да је одлука града донета у право време и да је то пример за целу Србију, а и за шири регион”.
,,Предности овог осветљења су мања потрошња електричне енергије, коју остварујемо баш у време апела за рационалнијом потрошњом насталом услед енергетске кризе у свету. Уз то, ЛЕД осветљење остварује вишеструке позитивне ефекте што се тиче здравља и заштите околине. С друге стране, обзиром на тенденцију раста цене електричне енергије, пројекат је вишеструко исплатив. Реализацијом пројекта, издаци Града се не увећавају већ напротив од првог испостављања рачуна Град остварује бенефит. О томе говори чињеница да је остварена уштеда у потрошњи електричне енергије за уличну расвету у селима и граду за чак 80 процената, поредећи август 2021. и исти месец у 2022. години” изјавила је Марија Марковић Ставрић заменица градоначелника Града Смедерева.
Очекује се да ће уштеда електричне енергије бити значајно смањена на годишњем нивоу, у периоду од 15 година, колико траје уговорни период, док ће се смањити емисија штетних гасова ЦО2 за око 43.380 тона за време периода гарантовања. Уштеда, коју ће Град Смедерево остварити, може да се преусмери на друге круцијалне пројекте који су неопходни грађанима. Овим пројектом Град се није кредитно задужила, има модерно и квалитено, а истовремено и ефикасно осветљење, а комплетно уграђена опрема по уградњи предата је у власништво Града, наведено је у саопштењу.

СДН

фото: град Смедерево

 

Comments are closed.