МАНИК – НОВА ИЗЛОЖБА ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ

У оквиру годишњег програма Градске галерије савремене уметности Смедерево у Музеју ће бити постављена изложба уметничке групе МАНИК коју чине аутори Марија Вауда и Никола Пилиповић, присутни на српској савременој уметничкој сцени последњих 30 година. Изложба је конципирана као уметнички дијалог две самосталне ауторске позиције које у свом дугогодишњем деловању, пре свега кроз рад у материјалу, постају критички усмерене позиције и на изложби у Смедереву презентоване су кроз слике-објекте и цртеже различитих структура.

Полазиште за цртеже Николе Пилиповића видимо у избору различитих подлога (врста папира за цртање) и материјала за цртање. Диференцијација технике, подлоге и начина упућује на обимну разноврсност израза, али сама експресија код њега упућује на специфичан „знак“ или „sign“ цртача, који представља копчу да се самим креативним чином избора цртежи за изложбу повежу у нову, надограђену, над-целину, чиме процес постаје доминантан и преузима примарну улогу у одређивању јединственог стила.

Паралелно са овим процесом на наведеној изложби тече други, који уноси одређену дозу смирености, медитативности и другачијег дискурса. У питању су монохромије великог и средњег формата ауторке Марије Вауде, код које се визуелност употребљеног материјала – добијање илузије ”златне,” постиже комплексним поступком подсликавања: црне, окер, жуте, плаве, црвене и умбре. Оно што је у средњевековном сликарству третирано као перцепција бескраја, кулиса у служби призора-златна позадина, сада се приземљује као блок радно-медитативне сликарске површине (настале у периоду 2020-2022).

Отварање изложбе је најављено за четвртак, 6. октобра, у 19 часова, а посетиоци ће моћи да је погледају до 21. новембра.

СДН

 

 

Comments are closed.