RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIKA, NAJVAŽNIJI ZADATAK USTANOVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Jedan od programa resocijalizacije osuđenih lica, koji se sprovode u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija u Srbiji, je i festival Imitacije “Tajna”, koji je po četvrti put organizovao Okružni zatvor u Smederevu. Bila je to prilika da zaposleni, ali i osuđenici, istaknu koliko je za njih važan svaki vid dopunskih aktivnosti koji im je dostupan tokom izdržavanja kazne. Manifestacija je na ekonomiji Okružnog zatvora u Smederevu okupila gotovo 20 učesnika, koji su svoj talenat predstavili pojedinačno ili u grupi.

-Proces resocijalizacije nije samo puka manifestacija, u njemu učestvuju osuđena lica, vaspitači i sve druge službe, koja svojim radom pokušavaju da pripreme lica lišena slobode za izlazak sa odsluženja kazne, kako bi nastavili život. Za nas jedini cilj je život bez pravljenja novih krivičnih dela. U okviru resocijalizacije u našoj ustanovina ekonomiji bavimo se proizvodnjom jabuka, rakija, ratarskom i stočarskom proizvodnja. Sve to rade naši radni instruktori i osuđenici i samim tim se pripremaju za izlazak van ustanove – kaže Goran Pavlović, upravnik Okružnog zatvora u Smederevu.

Suštinu rada sveka penalne ustanove čine programi rada službe za tretman, u okviru kojih se osuđena lica dobrovoljno uključuju u individualni i grupni rad, ističu zaposleni u Okružnom zatvoru.

-Cilj nam je da prvi dan izdržavanja kazne bude i prvi dan pripreme za otpust osuđenih lica kako bi po izdržavanju kazne lakše mogli da se se uključe u društvenu zajednicu. Festival Imitacije je nama jako važan. Imali smo ideju da pored drugih zatvora koji neguju festivale koji su više umetničkog karatktera, ovde kroz imitaciju osuđeno lice iskaže svoj talenat, potencijale, veštine i sposobnosti najpribližnije njemu. Ovaj festival okupio je dosta učesnika, 9 zatvora se prijavilo, 18 osuđenih lica, tu su grupne i pojedinačne imitacije, nadamo se da ćemo ovim putem pokazati ostalim ustanovama da ovo dobro dođe ne samo nama službenim licima, već i osuđenim licima da se afrimišu na neki način i možda talente koje iskažu ovde mogu da pokažu i van zatvora – objašnjava Danijela Ikanović, službenica tretmana Okružnog zatvora Smederevo.

-Meni znači puno učešće na ovakvim manifestacijama, jer ne želim da dozvolim da zidovi moje zatvorske sobe budu granice mog sveta. Želim da izađem, da se družim sa kulturnim ljudima, sa kojima sam se družila i pre kazne, ovo je moj svet – navodi osuđenica I.B. (48), koja je već beležila zapažena učešća na literarnim i festivalu besedništva organizovanim u okviru ustanova u Valjevu i Sremskoj Mitrovici.

-Glumio sam u pozorištu, imitirao neke likove sa televizije , neke glumce, sad sam došao ovde da pevam, da nastupam u pevanju. Družimo se svi, to nam je jako drago, provodimo se super, nemamo tremu, opušteni smo pred nastup – navodi osuđenik T.B. (20).

Obraćajući se prisutnima na otvaranju manifestacije, Dejan Carević, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, istakao je da festival Imitacije Okružnog zatvora u Smederevu iz godine u godinu napreduje, dostiže nove standarde, donoseći razna kvalitativna i kvantitativna poboljšanja, zbog čega će biti uvrštena u red tradicionalnih, poput likovne kolonije u Somboru, festivala besedništva u Mitrovici i literarnog stvaralaštva u Valjevu.

-U obavljanju svog posla vodimo računa o primeni zakona, vodi se računa o pravima lica lišenih slobode, nihovoj zdravstevnoj zaštiti i tretnmanu koji moraju da prođu i sve su to poslovi koji se u našem sistemu obavljaju na jedinstven način, uniformno, unutar celog sistema. Imamo u vrste poslova kao što su slobodne aktivnosti – kulturne, sportske i posebno privredne unutar naših zatvora, u tom smislu svaki zavod predstavlja priču za sebe. I svaki je pronašao svoj put da promoviše određenu vrstu aktivnosti. Zahvaljujući tome imamo niz manifestacija od kojih su neke sa viešdecenijskom tradicijom. Imamo i sportske sekcije – nedavno smo po prvi put učestvovali na Interkontinentalnom šahovskom turniru zatvroa, pionirski organizujemo turnir u basketu 3 na 3 u Zabeli. Osim toga, mi smo unutar naših zavoda razvili niz programa u celoj Srbiji. To nije samo rad radi rada već i prilika da licima lišenim slobode, pružimo mogućnost da nauče neka nova znanja i veštine na osnovu kojih će, nadamo se, moći da na bolji način organizuju svoj život. Sve te aktivnosti su rezultat izuzetno posvećenog, vrednog, odgovornog i, pre svega, kreativnog rada naših zaposlenih koji predstavljaju najveće bogatstvo naših ustanova, trude se da ih učine boljim mestima za život, a dovode do toga da se postigne cilj našeg postojanja, a to je da se izvrši resocijalizacija osuđenih lica – rekao je Carević, zahvalivši se učesnicima festivala na hrabrosti da izađu pred ovaj skup.

Osim zatvorske ekonomije, u okviru procesa resocijalizacije, Okružni zatvor u Smederevu izdvojio je značajna novčana sredstva za školovanje, kurseve i prekvalifikacije osuđenika koji su za to zainteresovani, objašnjava Goran Pavlović, upravnik Okružnog zatvora u Smederevu.
-To je školovanje za zanimnaja poput pekara, kuvara, tu je i rad u plasteniku. Oni će dobiti diplome na kojima neće pisati gde su stečene, zbog diskriminacije, naši insrtuktori će da ih obuče i pripreme za izlazak, da svojim radom stvore finansijska sredstsva kojima će izdržavati sebe i svoju porodicu. Mi ih spremamo da odu svojim prodicama, kućama, vrate se drštvenim zajednicama kojima pripadaju. Cilj je da nakon izlsaka ne prave nova krivična dela – zaključuje Pavlović.

J.V.

foto: Televizija Smederevo

 

Comments are closed.