РОК ЗА УПЛАТУ ТРЕЋЕ РАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ДО 15. АВГУСТА

Одељење за локалну пореску администрацију обавештава грађане да је овог петка, преко ЈП „Пошта Србије“ почела дистрибуција решења о утврђивању пореза на имовину физичких лица за 2022. годину.

Подсећају и да је рок за плаћање треће рате пореза на имовину физичких лица 15. август.

-Подсећамо грађане да се порез на имовину плаћа квартално током године, а доспеће сваке рате је средином квартала. Трећи квартал за текућу годину доспева за плаћање 15. августа 2022.године. Сви грађани могу до овог датума да измире своје обавезе без обрачуна затезне камате. За све уплате после овог рока зарачунаваће се затезна камата која износи 12,75% на годишњем нивоу. Висина треће рате пореза на имовину за 2022.годину износи једну четвртину прошлогодишњег задужења. Са измиривањем треће рате потребно је измирити и евентална дуговања уколико постоје како би се избегао поступак принудне наплате. Обвезници пореза на имовину могу стање својих обавеза да провере у Локалној пореској администрацији Градске управе града Смедерева сваког радног дана у периоду од 7:30 –до 15:30 часова лично или путем телефона 026/613-269 – наведено је у саопштењу.

Такође, позивају све грађане који до сада нису поднели пореску пријаву за плаћање пореза на имовину ( објекти и земљиште ) да то учине у најкраћем року обзиром да непријављивање имовине представља порески прекршај из члана 180. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

СДН

фото: Смедеревске новине

 

 

Comments are closed.