СМЕДЕРЕВО У ПРОЈЕКТУ „ПРИМЕНИ, ПРАТИ, ПРОМЕНИ“

Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Смедерева једна је од пет локалних организација која учествује у пројекту  “ПРИМЕНИ, ПРАТИ, ПРОМЕНИ”, који има за циљ успостављање локалног мониторинг механизма, преко кога ће грађани пратити примену донетих мера јавне политике у области од интереса за особе са инвалидитетом. Уз подршку Владе Швајцарске, пројекат треба да допринесе пуном и ефективном учешћу особа са инвалидитетом у друштвеном животу заједнице, кроз примену Стратегије за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, као и пратећег акционог плана.

„Инвалидност није питање избора, али ваш став јесте!“, једна је од главних порука коју особе са инвалидитетом шаљу друштвеној заједници активним учешћем за обезбеђивање доследне примене и праћења мера донетих у оквиру јавних политика.

Пројекат треба да на нивоу јединица локалних самоуправа допринесе пуном и ефективном учешћу особа са инвалидитетом и њихових породица у друштвеном животу заједнице, кроз јавно заговарање за доследну и ефикаснију примену Стратегије за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године, као и пратећег акционог плана (АП).

Пројекат спроводи Центар за самостални живот ОСИ Србије у партнерству са чланицама мреже из Смедерева,Трстеника, Чачка, Јагодине и Крагујевца.

Циљ пројекта усмерен је на успостављање локалног мониторинг механизма у 5 јединица локалних самоуправа, преко којег ће грађани пратити примену донетих мера јавне политике у области од интереса за живот и рад особа са инвалидитетом. Активним учешћем особа са инвалидитетом у заступању својих права, тежимо изједначавању могућности особа са инвалидитетом при остваривању свих грађанских, политичких, економских, социјалних права са свим другим грађанима.

Концепт друштвене укључености особа са инвалидитетом, дефинисан у актуелној националној Стратегији, још увек се није у потребној мери прелио на локални ниво где се одвија свакодневни живот. 55,3% грађана не зна да Република Србија има Стратегију за унапредјење положаја особа са инвалидтетом; 55% грађана није довољно упознато о правима и друштвеном положају особа са инвалидитетом (ОСИ); 96,6% сматра да ни јавност није довољно упозната о потребама и положају ОСИ; 97,8% мисли да треба побољшати информисање јавности у локалној заједници о проблемима и положају ОСИ. Ово је показало истраживање спроведено путем он лине анкетирања грађана, преко друштвених мрежа.

Овај пројекат је добио подршку пројекта Владе Швајцарске „Заједно за активно грађанско друштво – АЦТ”, који спроводе Хелветас Сwисс Интерцооператион и Грађанске иницијативе.

После обављених консултација са организацијама особа са инвалидитетом, у је Смедереву одржан иницијални састанак у оквиру пројекта “ПРИМЕНИ, ПРАТИ, ПРОМЕНИ” на коме је формирана лоби група за заговарање пројектних циљева, који је водио председник Центра за самостални живот ОСИ Смедерева и координатор пројекта за наш град, Радивоје Дамјановић. Лоби групу чине Јелена Стојановић, председница Градске организације савеза слепих Србије Смедерево (ГОСССС), Данијела Пејов, председница МС ПЛАТФОРМА Смедерево, Предраг Николић, председник Градског Савеза социјално хуманитарних организација Смедерево (ГССХО) и Драган Стојановић, представник Друштва за церебралну и дечију парализу (ЦДП).

На састанку је разрађен оперативни план заступања на локалном нивоу са ширењем мреже подршке заступању – укључивањем представника јединице локалне самоуправе (ЈЛС), локаних организација ОСИ, организација цивилног друштва, као и шире јавности заинтересоване за тему јавног заступања.

Договорено је да лоби група иницира консултативни састанак са Радном групом за израду Стратегије развоја социјалне заштите града Смедерева (за период од 2022-2026 године), ради координације, заједничке сарадње и ефикасније примене Стратегије за унапређење положаја ОСИ у Републици Србији донетој за период од 2020. до 2024. године, као и пратећег Акционог плана (АП) за период 2020. до 2022. године.

СДН

фото: Смедеревске новине

 

Comments are closed.