АПЕЛ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Поводом учесталих пожара на отвореном, Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Смедерева апелује на поштовање забране спаљивања остатака стрних усева, спаљивања смећа на отвореном простору и спаљивање биљних остатака.

Спаљивање биљних остатака доводи до појаве неконтролисаних пожара на отвореном, који наносе велике материјалне штете и изазивају страдање људи.

Забрана спаљивања стрних усева, смећа и биљних остатака, дефинисано је чланом 50. Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – др. закони).

Непоштовање законских мера заштите од пожара, повлачи прекршајну одговорност за коју су прописане новчане казне у износу од 10.000 динара за физичко лице и у износу од 300.000 до 1.000.000 динара за правно лице.

 

ПОШТУЈТЕ ЗАБРАНУ СПАЉИВАЊА НА ОТВОРЕНОМ

СПРЕЧИТЕ УНАПРЕД ПОЖАР

 

Comments are closed.