СПЈ: КОНКУРС ЗА НАГРАДУ „СМЕДЕРЕВСКИ ОРФЕЈ“

Смедеревскa песничкa јесен расписује конкурс за традиционалну награду Смедеревски Орфеј, на коме могу учествовати искључиво завичајни песници, то јест ствараоци са територије Смедерева. Конкурс ће бити отворен од 17. маја до 1. августа 2022. године.

Услови конкурса:

Аутори шаљу највише две необјављене песме, писане на српском језику и штампане ћириличним писмом; уколико песници стварају на неком другом језику, неопходно је дауз оригинални текст доставе и превод на српски језик. Песме треба да буду одштампане и умножене у четири примерка и потписане искључиво шифром;ручно писанепесме, као и оне потписане именом и презименом, неће се уврстити у селекцију. У посебној запечаћеној ковертиаутор прилаже разрешење шифре, у једном примерку:  име и презиме, адресу пребивалишта, контакт телефон, адресу електронске поште и стваралачку биографију не дужу од 500 карактера.

Песме послати на адресу:

Међународни фестивал поезије Смедеревска песничка јесен

За конкурс „Смедеревски Орфеј“

Карађорђева 5-7

ПП 118

11300 Смедерево

Одлуку о победничкој песми донеће стручни жири у року од 30 дана након затварања конкурса, а обавештење ће бити истакнуто на званичној страници Фестивала и у јавним гласилима.

Напомена: Песник који конкурише за награду сагласан је да његова песма, потписана пуним именом и презименом, и његова стваралачка биографија буду објављене у фестивалском зборнику Песнички меридијани Смедерева.Самим учешћем на конкурсу награђени завичајни песник пристаје да присуствује свечаности уручивања награде, о чијем термину ћебити благовремено обавештен. У случају да се не појави на додели признањаи не обавести организаторе о разлогу свог изостанка, сматраће се да јеодбио награду и она му нећебити уручена.Награда Смедеревски Орфеј састоји се од истоимене плакете, рада академског вајара Селимир Јовановић, и новчаног износа.

Међународни фестивал поезије Смедеревска песничка јесен, који се ове године организује 53. пут, биће одржан од 11. до 13. октобра текуће године.

Све додатне информације везане за конкурс можете затражити од организатора преко електронске поште: smederevski.orfej@gmail.com

СДН

фото: Смедеревске новине

 

 

 

 

 

Comments are closed.