ДОСПЕЋЕ ДРУГОГ КВАРТАЛА ЗА ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Из Одељења за локалну пореску администрацију подсећају грађане да се порез на имовину плаћа квартално током године, а доспеће сваке рате је средином квартала.

-Други квартал за текућу годину доспева за плаћање 16. маја 2022.године. Сви грађани могу до овог датума да измире своје обавезе без обрачуна затезне камате. За све уплате после овог рока зарачунаваће се затезна камата која износи 11,5% на годишњем нивоу.

Висина друге рате пореза на имовину за 2022.годину износи једну четвртину прошлогодишњег задужења. Са измиривањем друге рате потребно је измирити и евентална дуговања уколико постоје како би се избегао поступак принудне наплате.

Обвезници пореза на имовину могу стање својих обавеза да провере у Локалној пореској администрацији сваког радног дана у периоду од 7,30 – 15,30 часова лично или путем телефона 026 / 613-269 – наведено је у саопштењу за јавност.

Такође подсећају да непријављена имовина подлеже кажњавању.

-Позивамо све грађане који до сада нису поднели пореску пријаву за плаћање пореза на имовину ( објекти и земљиште ) да то учине у најкраћем року обзиром да непријављивање имовине представља порески прекршај из члана 180. Закона о пореском поступку и пореској администрацији – додаје се у саопштењу.

СДН

фото: Смедеревске новине

 

 

 

Comments are closed.