ЈКП ВОДОВОД МЕЊА ПОСТОЈЕЋУ И ГРАДИ НОВУ ВОДОВОДНУ МРЕЖУ

Јавно-комунално предузеће „Водовод“ Смедерево прати радове на реконструкцији улица са радовима на обнови и изградњи водоводне и канализационе мреже.
– У Улици Дуваниште урађено је 50 метара нове канализационе мреже од ПВЦ 200 мм и два кућна прикључка.
-У Улици Стризовској урађено је 110 метара нове канализационе мреже од ПВЦ 200 мм и неколико кућних прикључака, а остављена је могућност за наставак изградње када за то
буде потребе.
-У Улици Дарка Петровића, иза пумпе НИС-а на Царини, постављена је нова водоводна инсталација од ПЕ 63мм дужине 130 метара , уместо постојеће водоводне инсталације од
поцинкованих цеви недовољног пречника. Такође је урађено превезивање постојећих прикључака, седам кућних и једног за пословни објекат.
– У Ковинском насељу, то је насеље између ковинског и липског пута, изграђена је нова водоводна мрежа од ПЕ 63 мм, у дужини од 200 метара а наставиће се и са изградњом још
150 метара. На тај начин биће омогућено да више постојећих прикључака буде повезано на нову уличну мрежу и самим тим добију боље водоснабдевање. Такође, створиће се
услови за прикључење нових корисника на том потезу.
-У Шумадијској улици извршена је замена постојеће водоводне линије на којој је у претходном периоду било више кварова, у дужини од 100 метара. На тој деоници изграђена је нова водоводна линија од ПЕ 110мм и превезано седам кућих прикључака.

Свим овим радовима ЈКП ВОДОВОД Смедерево жели, да пре него што крене реконструкција и обнова асфалта у наведеним улицама, изврши замену водоводне и канализационе инфраструктуре и прикључака, како се нови асфалт не би раскопавао после завршене реконструкције улица.

фото: Смедеревске новине (архива)

 

Comments are closed.