CZK PREDAVANJE: SRBI I „DUGA VOJNA“

U okviru obrazovnog programa Centra za kulturu Smederevo će u ponedeljak, 21. februara, sa početkom u 19 sati, u Koncertnoj dvorani biti održano predavanje Srbi i „Duga vojna“ : borbe za oslobođenje Srbije 1443/1444. godine. Milomir Maksimović, istoričar, doktorant na katedri za istoriju Srba u srednjem veku na Filozofskom fakultetu u Beogradu izložiće osobenosti krstaškog pohoda poznatog pod nazivom „Duga vojna“ u kome je kao jedan od predvodnika učestvovao i despot Đurađ Branković.

U ovom smelom pohodu hrišćanske vojske prodrle su duboko u teritoriju Osmanskog carstva, a Srbi su u njemu imali značajno učešće. Predavanje će doneti osvrt na istorijske prilike koje su vezane za odluku da se krene u pohod, ukazaće na saznanja do kojih se došlo iz istorijskih izvora o sastavu vojske, njenom kretanju, borbama sa Turcima kao i odnosima despota Đurđa sa ugarskim vojskovođom Jankom Hunjadijem (sa kojim je bilo i nesuglasica) i sa kraljem Vladislavom. Koje su teritorije oslobođene tokom „Duge vojne“, kakvi su strateški potezi primenjivani, koje su se teškoće javljale i šta je za Srbe značio ovaj poduhvat, čućemo u izlaganju koje predstoji.

Ulaz je slobodan.

SDN

foto: Centar za kulturu

 

Comments are closed.