ЈКП ВОДОВОД ОБАВЕШТЕЊЕ: РЕКОНСТРУКЦИЈА ШАХТИ И ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ЈКП Водовод Смедерево је дана 07.02.2022. године започео радове на реконструкцији оштећених ревизионих шахтова фекалне канализације на локацији Сртид Град у Коларској улици. Оштећена су два шахта тако да је потребно извршити њихову санацију и издизање до коте постојећег терена. Радови се настављају и наредних дана. Такође се ради и на одгушењу дела канализације специјалним возилом WOMA, наведено је у обавештењу ЈКП Водовод Смедерево.
ЈКП Водовод Смедерево ради на превентивном и планском чишћењу и одржавању уличних решетки и сливника на атмосферској канализацији. Радови се изводе ручним чишћењем истих са одвозом отпадног материјала са лица места, обавештавају из ЈКП Водовод.
фото: ЈКП Водовод Смедерево
 

Comments are closed.