„И ЈА СТО ДОБИЈАМ ИСТО“

Министарство финансија покренуло је кампању „Да кликнеш од среће“, под слоганом „И ја сто добијам исто“, која има за циљ информисање младих који имају право на једнократну новчану помоћ државе у износу од 100 евра.

У циљу континуиране подршке становништву услед актуелне пандемије, Влада омогућава свим нашим држављанима од навршених 16 до навршених 29 година, који имају пребивалиште на територији Србије и важећу личну карту, да у фебруару добију поменуту новчану помоћ. Пријаве за помоћ ће трајати од 15. до 30. јануара на порталу Управе за трезор. Примаоцима новчане социјалне помоћи и лицима у заводима за извршење кривичних санкција новчана помоћ се уплаћује без подношења пријаве. Тачан износ новчане помоћи у динарској противвредности је 11.758,56 динара, по званичном курсу динара који утврђује Народна банка Србије, на дан ступања на снагу овог закона, што је 13. јануар 2022. године, саопштило је министарство финансија.

Comments are closed.