ЦЗК: ТЕМАТСКО ВЕЧЕ „МОТИВ ДВОБОЈА У КЊИЖЕВНОСТИ“

„Мотив двобоја у књижевности“ тема је програма који ће се одржати у Центру за културу Смедерево, у понедељак, 25. октобра. Током тематске вечери која почиње у 19 сати у Концертној дворани говориће др Јован Попов, професор на Филолошком факултету у Београду, а модератор је Марко Цветковић, уредник научно-образвног програма Центра за културу Смедерево.

Заинтересовани ће моћи да чују шта је то што чини мотив двобоја незаобилазним књижевним мотивом и каква је улога двобоја у добима у којима су живели ствараоци чија  дела укључују третман двобоја. У  одређивању битних момената у еволуцији тог мотива моћи ћемо да се ближе упознамо са начином на који је двобој интегрисан у архајски поглед на свет и у херојску етику коју можемо препознати у „Илијади“ , као и са специфичностима односа према двобоју у народној епици. У склопу програма наћи се и одговори на питања о томе шта су били судски двобоји, каква је веза двобоја и витешког идеала и кодекса у витешким романима, како се приступало мотиву двобоја у ренесанси, превасходно у грађењу лика Дон Кихота, те какав је био утицај двобоја у миљеу француске аристократије у 17. веку. Моћи ћемо да чујемо и ко су били бретери у Русији и какво је било њихово схватање части, као и шта нам о психолошким механизмима који наводе јунаке у руској књижевности да буду актери двобоја говоре писци као што су Пушкин, Тургењев, Љермонтов, Чехов. Биће размотрено и како је проблем (само)поштовања повезан са разбуктавањем тежње за двобојем код Достојевског, а професор Попов направиће осврт и на оригинални поглед на двобој који је запажен у стваралаштву Томаса Мана.

Улаз је слободан.

Др Јован Попов дипломирао је, магистрирао и докторирао на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета у Београду. Усавршавао се у Француској. На Филолошком факултету радио је као асистент , а потом као ванредни и редовни професор. Од 1998. до 2008. године предавао на Филозофском факултету у Новом Саду, где је учествовао у оснивању Одсека за компаративну књижевност. Сачинио је програм за предмет „Модерна светска проза“ који предаје студентима драматургије и режије на Академији уметности у Новом Саду. Био је члан редакције књижевних часописа Поља (1996-2000) и Летопис Матице српске (2004-2012). Добитник је награда за књигу године (2006) и за превод године (2003) Друштва књижевника Војводине. За књигу Појмови, периоди, полемике (2020) добио је награду “Николај Тимченко”.

Аутор је књига: „Ослобођени читалац. Огледи о теорији и пракси читања“, „Класицистичка поетика романа“, „Читање неизвесности. Огледи из компаратистике“, „Двобој као књжевни мотив“, „Појмови, периоди, полемике.  О неким недоумицама науке о књижевности“. Написао је на десетине научних радова и огледа.

СДН

 

Comments are closed.