ОБУКА ПРЕДСТАВНИКА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ О АЛАТИМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ НА ПУТЕВИМА

На иницијативу Агенције за безбедност саобраћаја, у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању, организована је обука за представнике градова и општина Подунавског и Браничевског округа, која има за циљ да упозна представнике институција задужених за ову област са алатима за унапређење безбедности путне инфраструКтуре, који су дефинисани законом о путевима. Непримењивање одредби овог закона који важи од 2018. године, за собом повлачи казне и то за правна лица од 300.000 до 3 милиона динара, а за одговорно лице у правном лицу од 50.000 до 200.000 динара.

– Тема је изузетно значајана пошто знамо да пут и околина представљају значајни утицајни фактор у свакој петој саобраћајној незгоди. Људи не смеју да гину само зато што на путевима недостају једноставна безбедносна решења. Желимо да направимо опраштајуће и објашњавајуће путеве. Опраштајући путеви – термин који се одомаћио, представњају сваремени концепт безбедности саобраћаја по коме је мање важно ко је крив за незгоду, битно је да урадимо све да до саобраћајне незгоде не дође, односно, треба предузети мере како људи не би страдали у саобраћајним незгодама или како би се смањиле патње оних који страдају. Опраштајући путеви својом опремом и околином имају за циљ да ублаже или елиминишу последице саобраћајних незгода. Појам самообјашњавајућих путева је нпр. када имамо пут који нам својим садржајем, изгледом и функцијом показује како и којом брзином да се крећемо, а да будемо безбедни у саобраћају. Ако је нпр. широк, даје нам информацију да можемо да се крећемо великом брзином, а ако је коловоз ужи информација коју примамо је да треба да смањимо брзину. Циљ нам је да ову обуку организујемо у 15 региона у Србији како би се сви надлежни упознали са алатима унапређења путне инфраструктуре, али и казненим одредбама за њихово непримењивање – објаснио је Мирко Коковић из Агенције за безбедност саобраћаја.

Обуку финансира Европска комисија, чији представник је држао предавања за 22 представника институција из два округа.

-Овај пројекат траје већ пуне две године, а намењен је унапређењу безбедности саобраћаја у Србији. Идеја овог дела је да се помогне представницима локалних самоуправа и управљача пута да могу да покрећу алате који треба да допринесу унапређењу безбедности путева, а тиме и смањеу броја и последица саобраћајних незгода код којих је пут допринео настанку тих незгода. Ово је шеста од 15 планираних обука, на овај начин покрићемо готово све локалне самоуправе које имају и законску обавезу да се баве унапређењем безбедности својих путева, и верујемо да ћемо кроз примену ових алата и помоћ и подршку коју дајемо као тим предавача, заједно успети да дођемо до циља да имамо обучене кадрове на локалном нивоу који могу да примењују ове алате и покрећу активности везане за њихову примену  – рекао је Драгослав Кукић, заменик руководиоца пројекта “ЕУ за Србију- безбедност саобраћаја”

Обука ће бити организована у 15 региона широм Србије, за раднике локалних самоуправа који брину о безбедности саобраћаја.

 

 

И.С.

фото: ТВ Смедерево

 

Comments are closed.