O OBRENOVIĆIMA U SMEDEREVSKOM MUZEJU

U Muzeju u Smederevu će u utorak, 12. oktobra, sa početkom u 13 časova, biti predstavljeni Peti i Šesti  tom  Edicije „Obrenovići u muzejskim i drugim zbirkama Srbije i Evrope“.

U Ediciji Muzeja rudničko-takovskog kraja u Gornjem Milanovcu, Obrenovići u muzejskim i drugim zbirkama Srbije i Evrope,  pod uredništvom istoričara Aleksandra Marušića, višeg kustosa i istoričarke umetnosti Ane Ranković Bolović, višeg kustosa, u periodu od 2013. godine  do sada, objavljeno je šest knjiga. Inicijalni događaj, koji je pokrenuo ediciju, bio je stručni skup, održan u Gornjem Milanovcu 6. i 7. oktobra 2011. godine na temu ostavštine dinastije Obrenović u muzejskim zbirkama Srbije. Autori tekstova ove Edicije u izdanjima koja su usledila su kustosi, arhivisti, bibliotekari i  kolekcionari, kako u granicama Srbije, tako i izvan nje.

Istoričarka umetnosti smederevskog muzeja, kustos Snežana Cvetković, svojim tekstovima učestvuje u radu ove Edicije od prvog broja do danas, predstavljajući ostavštinu Obrenovića u Smederevu, Ivanki, Bijaricu i u privatnim kolekcijama. U Muzeju u Smederevu Prvi i Drugi tom Obrenovića u muzejskim i drugim zbirkama, predstavljen je 2015. godine, Treći i Četvrti 2017. godine.

U utorak 12. oktobra 2021. godine, sa početkom u 13 sati, predstavićemo Peti (2017) i Šesti tom (2020) ove edicije.   U programu predstavljanja, publici će se obratiti, direktor Muzeja rudničko-takovskog kraja, Aleksandar Marušić, jedan od urednika edicije, i Tatjana Gačpar, direktorka Muzeja u Smederevu. Zatim će dr Snežana Cvetković predstaviti Dinastiju Obrenović u ostavštini potomaka Antonija Oreškovića, a  Dejan Vukelić, doktorand na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, jedan od najaktivnijih autora tekstova ove edicije, govoriće na temu: „Otuđena zaostavština Obrenovića: velike aukcije 1904. i 1905. godine“.

SDN

Comments are closed.