ШКОЛСКА УПРАВА: САСТАНЦИ СА РОДИТЕЉИМА У ЦИЉУ ПРЕВЕНЦИЈЕ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Због неколико случајева вршњачког насиља који су у последњих неколико недеља евидентрани медју ученицима основних школа у Подунавском округу, Министарство просвете науке и технолошког развоја и Школска управа Пожаревац, у сарадњи са локалном заједницом, Центрима за социјални рад и Министарством унутрашњих послова, у наредних неколико дана организује састанке са родитељима, како би заједнички допринели превенцији свих облика насиља међу децом.

-На жалост, сведоци смо све чешће појаве вршњачког насиља на нашој територији и због те учесталости Школска управа Пожаревац је предузела одговарајуће мере и активности као што је обезбеђивање стручне помоћ школама у превазилажењу тих ситуација. У сарадњи са Министарством просвете, МУП-ом и Центрима за социјални рад организоваћемо  предавања у школама у којима су се дешавали ти случајеви и говорићемо о мерама превенције и мерама интервенције школе када се десе такве случајеви. Први састанак биће у ОШ „Олга Милошевић“ у Смедеревској Паланци, биће радионице и у осталим школама где се појавило вршњачко насиље, затим и у осталим школама на територији Подунавског округа, јер желимо да помогнемо да се предупреде насилне појаве и уколико се десе да школе знају како треба да поступају – каже Данијел Николић, саветник у Одељењу Школске управе у Смедереву

Васпитање деце првенствено потиче из породице и зато је улога родитеља готово пресудна, али помоћ у томе свакако им пружају и образовне установе, подсећа Данијел Николић. Организовање родитељских састанака на тему неприхватања насиља као облика понашања, осим у школама у Великој Плани, Смедереву и Смедеревској Паланци, биће настављено и у осталим локалним срединама за које је надлежна Школска управа Пожаревац. Овим активностима подстиче се превенција и ставља акценат на ненасилну комуникацију и мирно решавање конфликата међу школарцима.

Д.Р.А.

фото: СД новине, илустрација

 

Comments are closed.