ПОЧИЊЕ ДРУГА ФАЗА ПРОЈЕКТА „МОЈА ПРВА ПЛАТА“

Од 1. октобра креће реализација друге фазе овогодишњег програма подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“, саопштено је из Националне службе за запошљавање. Друга фаза је намењена незапосленим лицима, која ће се за учешће у програму пријављивати на сајту www.мојапрваплата.гов.рс до 31. октобра.

На основу Уредбе о програму подстицања запошљавања младих „Моја прва платаˮ, Национална служба за запошљавање је 20. августа ове године расписала Јавни позив који је доступан на сајту НСЗ (www.нсз.гов.рс) и сајту Моја прва плата (www.мојапрваплата.гов.рс).

Овим програмом младима без радног искуства се омогућава да обаве праксу на конкретним пословима код послодаваца, на тај начин стекну знања, вештине и компетенције за рад и тако повећају своје могућности за запошљавање. Планирано је укључивање до 10.000 младих са средњим и високим образовањем, до навршених 30 година живота, који су без радног искуства (или са радним искуством краћим од 6 месеци стеченим на пословима у оквиру нивоа образовања са којим конкуришу), а налазе се на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање.

Програм „Моја прва платаˮ се реализује без заснивања радног односа у трајању од 9 месеци, током којих НСЗ младима са средњим образовањем исплаћује месечну новчану накнаду од 22.000 динара, а младима са високим образовањем 26.000 динара. Поред тога, НСЗ младима укљученим у овај програм уплаћује и допринос за случај повреде на раду и професионалне болести.

Прва фаза у реализацији програма „Моја прва плата“ – пријављивање послодаваца и оглашавање позиција  је завршена дана 23.09.2021. године. На сајту Моја прва плата се налазе све одобрене позиције на које кандидати могу конкурисати.

Трећа фаза програма намењена је избору кандидата од стране послодаваца, који ће процес селекције моћи да обављају од почетка пријаве кандидата, док ће повезивање (коначан избор) кандидата послодавци из приватног сектора моћи да обаве у периоду од 1. до 15. новембра, а послодавци из јавног сектора у периоду од 16. до 30. новембра. У року од 15 дана од дана завршетка избора кандидата биће формиране коначне листе послодаваца са изабраним кандидатима, које ће бити доступне на сајту www.мојапрваплата.гов.рс.

Четврта фаза реализације програма се односи на потписивање тројног уговора између Националне службе за запошљавање, послодавца и изабраног кандидата, док ће спровођење програма почети у року од 15 дана од дана формирања коначне листе послодаваца са изабраним кандидатима.

 

СДН

фото: СД новине

 

Comments are closed.