ПОЧЕЛА БЕСПЛАТНА СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ СМЕДЕРЕВА

Град Смедерево је закључио Уговор о извођењу систематске дератизације са предузећем ,,ЕКО-САН ПЛУСˮ ДОО у циљу сузбијања штетних глодара на територији градског и сеоског подручја Смедерева у 2021. години, наведено је у обавештењу објављеном на сајту града.

Стручне екипе почеле су извођење систематске дератизације у понедељак, 27. септембра, а како је наведено, у плану је да  акција траје најкасније до 10.11.2021. године, зависно од временских прилика и стања  бројности глодара на терену.

-Акцијом ће бити обухваћена индивидуална домаћинства, подруми зграда за колективно становање, средње и основне школе, предшколске, здравствене и остале установе, задруге по селима, пекаре, трговинске радње, угоститељски објекти, канализационе мреже, градска сметлишта, дивље депоније, зелене пијаце, гробља, приобаље Дунава, Тврђава. Напомињемо да је СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА у организацији Градске управе Града Смедерева за физичка лица, предузетнике и правна лица потпуно бесплатна и да не треба плаћати извршену услугу. Потребно је онемогућити неконтролисан приступ малолетној деци и домаћим животињама. Препарат за дератизацију званично је регистрован и дозвољен за употребу. Сви препарати ће бити постављени у количини и на начин да се спрече случајна тровања људи и животиња – наведено је у обавештењу.

Да би се систематска дератизација успешно обавила, неопходно је да грађани омогуће приступ подрумским просторијама и двориштима, додаје се у обавештењу.
СДН
 

Comments are closed.