ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА ЗА ПУТНУ ИНФРАТСРУКТУРУ СТИГЛА ЈЕДНА ПОНУДА

На јавни позив града Смедерева за избор приватног партнера и доделу уговора о јавно-приватном партнерству за финансирање, пројектовање, реконструкцију и одржавање локалне путне инфратсруктуре,као и за поплочавање, односно реконструкцију тргова и других јавних површина, у предвиђеном року стигла је само једна понуда, потврђено нам је у Градској управи. Њу је доставила група понуђача коју чине Предузеће за путеве Пожаревац, АД Сремпут Рума, Баумеистер д.о.о из Београда и Војводинапут-Бачкапут из Новог Сада.

Јавна набавка расписана је на основу закона о јавно-приватном партнерству и концесијама, а процењена вредност посла је 3,85 милијарди динара. Како је прецизирано у техничкој спецификацији, предвиђене су две фазе реализације уговорних обавеза. Прва ће трајати најдуже 3 године, а обухвата радове на рехабилитацији, реконструкцији, насипању некатегорисаних путева и поплочавање јавних површина, као и одржавање постојећих путева града Смедерева уз додатну накнаду. Дрга фаза наступа по завршетку фазе изградње и трајаће 12 година.

У наредних месец дана Комисија надлежна за ову набавку размотриће достављену понуду, а уколико она буде задовољила све законом предвиђене услове и позитивно оцењена, предлог уговора са понуђачем биће достављен Скупштини града на разматрање.

Ј.В.

 

Comments are closed.