НА САМО ЧЕТИРИ ЈАВНЕ ЧЕСМЕ ВОДА ИСПРАВНА ЗА ПИЋЕ

Од укупно 23 јавне чесме на територији града Смедерева, чију је исправност контролисао Завод за јавно здравље из Пожаревца, на само четири је вода потпуно исправна за пиће и то у Радинцу, Друговцу, Скобаљу и горња чесма у Јелен Долу. Обављене анализе показују физичко-хемијску несиправност чесама у Водању, Лугавчини, Сараорцима, Раљи, Осипаоници, затим код Монопола, Старачког дома, код цркве, школе “Јован Јовановић Змај”, иза и сипред пекаре, и у Булиним водама, у кругу болнице и Улици Филипа Вишњића. У њима је потврђено присуство амонијака и нитрата. Микробиолошки неисправне су јавне чесме у Коларима, на путу Раља-Колари и у Јелен Долу код иконе. На две јавне чесме, у Вучаку и Суводолу потврђена је и физичко-хемијска и микробиолошка неисправност узорковане воде.

Ј.В.

 

Comments are closed.