ВЕЛИКИ ПОМАК У МОДЕРНИЗАЦИЈИ СЛУЖБЕНИЧКОГ СИСТЕМА

Као једна од централних тема од значаја за реформу јавне управе, увођење функције управљања људским ресурсима у локалне самоуправе траје већ дужи низ година у Србији. Значајну подршку на том путу за 50 општина и градова пружа Канцеларија Савета Европе у Србији кроз програм „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“ који од 2016. године заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе са 4.000.000 евра.

Недавно је у Бечеју, Ковину, Зрењанину, Панчеву, Пландишту и Смедереву, а у оквиру друге фазе поменутог програма, окончан једногодишњи процес трансформисања организације рада локалних службеника и његово усаглашавање са модерним начелима управљања људским ресурсима.

„Локалне самоуправе са којима је Савет Европе радио, направиле су велики помак у модернизацији службеничког система и интерној организацији рада. То увек значи и да су оне унапредиле и квалитет услуга које пружају грађанима и привреди, што је најважнији циљ реформе јавне управе“, рекао је Александар Јовановић, менаџер поменутог Програма Савета Европе на сусрету са локалним медијима из општина Панчево, Ковин, Зрењанин, Пландиште, Бечеј и Смедерево, захваливши им се на сарадњи.

Да би се боље мерило како напредују општине, у оквиру Програма је развијен индекс учинка локалних самоуправа у управљању људским ресурсима. У локалним самоуправама које су учествовале у овом Програму забележен је пораст учинка за 20 одсто и у просеку је њихов индекс учинка сада око 70 одсто. Локалне самоуправе које, пак, нису имале подршку Савета Европе подигле су свој учинак за само 8 одсто.

Општине Бечеј, Ковин, Зрењанин, Панчево, Пландиште и Смедерево оствариле су велике помаке у унапређењу управљања људским ресурсима у својим локалним управама.

Канцеларија Савета Европе недавно је расписала конкурс за добијање бесповратних средстава за унапређење унутрашње организације рада и стручно усавршавање запослених у локалним самоуправама. Укупна вредност средстава планираних за бесповратну подршку локалним самоуправама је виша од пола милиона евра. Јовановић је, током сусрета са новинарима, позвао локалне самоуправе да се информишу о условима конкурса и пријаве за ову врсту помоћи. Реч је о пакету подршке кроз који ће бити додељено по 30 хиљада евра за 15 градова и општина које ураде најбоље пројекте за унапређење унутрашње организационе структуре и развоје оперативне ефикасности локалних самоуправа и по 2 и по хиљаде евра за 50 осмишљених програме стручног усавршавања које ће спроводити локалне самоуправе. Рок за пријаву је 16. јул до 17 часова. Пројекат заједнички финансирају Европска Унија и Савет Европе, а спроводи се у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина.

Са локалним медијима је разговарао и представник Сталне конференције градова и општина, Никола Тарбук, који је говорио о томе да је за модеризацију службеничког система најважније континуирано стручно усавршавање запослених, како би они били оспособљени да решавају све захтеве грађана и привреде.

Пракса развијених европских земаља је показала да квалитет локалне администрације најдиректније утиче на квалитет живота грађана. Спремност и намеру да добро управљање постане њихова пракса исказале су скупштине општина Бечеј, Ковин, Зрењанин, Панчево, Пландиште и Смедерево усвојивши и модел Декларације о улози функције управљања људским ресурсима у локалној самоуправи. На њима је да наставе да раде на унапређењу управљања људским ресурсима ради постизања заједничког циља – транспарентне, одговорне и ефикасне локалне самоуправе.

СДН

 

Comments are closed.