У СМЕДЕРЕВСКИМ СРЕДЊИМ ШКОЛАМА ДОВОЉНО МЕСТА ЗА СВРШЕНЕ ОСНОВЦЕ

У пет смедeревских средњих школа за упис у први разред следеће школске године планирано је 1070 места, а осми разред на територији Града Смедeрева ове године завршава 1053 ђака.

Смедeревска Гимназија у следећој школској години планира да упише седам одељења, укупно 194 ученика. Друштвено-језички смер требало да има два, а припродно-математички три одељења. У одељење са посебним способностима за рачунарство и информатику план је да буде уписано 20 ђака. Филолошко одељење за енгелски језик, ако буде уписано онолико колико је планирано, имаће 24 ученика.

Техничка школа, последњих година веома атрактивна, уписује по једно одељење четвртог степена образовања: техничар за рециклажу, електротехничар енергетике, електротехничар рачунара, електротехничар информационих технологија, машински техничар за компјутерско конструисање, техничар за компјутерско управљање ЦНЦ машина и техничар друмског саобраћаја. На трећем степену, за које увек влада велико интересовање, уписаће се по 15 аутоелектричара, електричара и по дуалном систему 30 бравара-заваривача, као и по 30 сервисера термичких и расхладних уређаја, возача моторних возила, оператера машинске обраде, руковалаца средствима унутрашњег транспорта.

У Текстилно-технолошкој и пољопривредној школи „Деспот Ђурађ“, за наредну школску годину биће уписано једно ново одељење чeтвртог степена и то је врло атрактивно занимање виноградар-винар. На смерове оператер у прехрамбеној индустрији и модни кројач уписаће по 30 ђака, док ће места бити на занимањима месар и пекар по 15 ученика. Такође, ова школа на четворогодишње образовање уписује још два одељења: ветеринарске техничаре и техничаре за заштиту животне средине.

У Економско-трговинској школи по 30 ђака уписује се на четворогодишње смерове комерцијалиста, пословни администратор, финансијски администратор, кулинарски техничар, трговински техничар, туристичко – хотелијарски техничар и угоститељски техничар. Када је реч о трогодишњим смеровима, ова школа уписаће на смеру кувар и трговац по 30, а по 15 на профилима посластичар и конобар.

СДН

фото: СД новине

 

Comments are closed.