ЈКП ВОДОВОД: ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

ЈКП Водовод Смедерево на основу Програма пословања за 2021. годину, на који је сагласност дала Градска управа Смедерево , планира изградњу водоводне и канализационе мреже на следећим локацијама:
1. Изградња водоводне мреже у улици Арчибалада Рајса у дужини од 150 метара
2. Изградња атмосферске канализације у улици Књегиње Љубице у дужини од 250 метара
3. Изградња фекалне канализације у насељу Југово , трасом улице Београдски пут од скретање за село Удовице у дужини од 250 метара
4. Изградња фекалне канализације у улици Варшавска ( сокак из Балканске ) у дужини од 160 метара
За све наведене позиције урађена је пројектна документација и добијене су грађевинске дозволе, а са радовима ће се започету када се стекну повољни временски услови. Такође уколико буде могућности и у зависности од ситуације , планираће се и друге активности на изградњи нове комуналне инфраструктуре , све за добробит наших грађана.

 

Comments are closed.