МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ СУБВЕНЦИОНИШЕ НАБАВКУ НОВЕ ПРОИЗВОДНЕ ОПРЕМЕ

Министарство привреде Републике Србије расписало је јавни позив за доделу бесповратних средстава кроз Програм подршке малим и средњим предузећима за набавку опреме у 2021. години. Како је објављено, циљ Програма јесте подршка инвестицијама и подстицај бржем привредном развоју, а средства су намењена за суфинансирање набавке нове производне опреме и опреме директно укључене у процес производње размењивих добара и извођење грађевинских радова, и то:

1. нове опреме директно укључене у процес производње разменљивих добара, и то:

-производне опреме и/или машина;
-транспортно-манипулативних средстава укључених у процес производње и унутрашњег транспорта;
-делова, специјализованих алата за машине;
-машина и опреме за унапређење енергетске ефикасности и еколошких аспеката производње;

2. нове опреме за извођење грађевинских радова, и то:

-грађевинске механизације за потребе обављања грађевинских радова.

Програм спроводи Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и одабраним пословним банкама и лизинг компанијама, а право да се пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава имају:

1) правна лица, регистрована у АПР као привредна друштва, или задруге, која су разврстана на микро, мала и средња правна лица у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 73/19) према финансијским извештајима за 2019. годину;

2) предузетници регистровани у АПР.

Привредни субјекти који испуне услове Програма и којима банке, односно лизинг компаније укључене у реализацију Програма, условно одобре кредит односно финансирање могу остварити право на суфинансирање до 25% од нето вредности опреме која се набавља. Учешће привредних субјеката износи 5% од укупне вредности опреме, док се остатак обезбеђује из кредита пословних банака или финансијског лизинга лизинг компанија укључених у спровођење овог Програма. Висина бесповратних средстава која се може доделити привредном субјекту одређује се у односу на број запослених на неодређено време на дан 31. децембра 2020. године по евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања: 1 запослен – до 1,0 милион РСД, 2-5 запослена – до 2,5 милиона РСД, 6 и више запослених – до 5,0 милиона РСД.

Укупно расположива средства за реализацију Програма износе 1.550.000.000,00 динара. Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 31.12.2021. године.

Пријаве за доделу бесповратних средстава, заједно са осталом документацијом и захтевом за кредит односно финансијски лизинг, предају се или достављају електронски у једној од експозитура/филијала пословних банака и лизинг компанија које учествују у реализацији овог програма, наведено је у јавном позиву објављеном на сајту министарства привреде.

СДН

фото: Министарство привреде

 

Comments are closed.