КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „НАША РАДОСТ“

Предшколска установа „Наша радост“ расписала је конкурс за упис деце у радној 2021/2022. години, а из установе поручују да се пријава за упис подноси електронски на порталу Еуправа путем услуге Евртић. Обавештење о упису преносимо у целости:

Пријаву можете поднети  самостално искључиво преко портала Еуправе уколико већ имате креиран налог а у супротном неопходна је претходна  регистрација.

     Електронска пријава за упис у целодневни боравак у трајању од 11 часова васпитне групе: јаслице, вртић и Припремни предшколски програм у целодневном трајању ( деца рођена  од 1.3.2015. до 28.2.2016. године) вршиће се  од 01.04.2021 – 23.4.2021. године.

     НАПОМЕНА: Неопходно је да се на конкурс јаве и родитељи/други законски заступници који су у току године попуњавали образац за листу чекања.

     Електронска пријава за упис ради похађања Припремног предшколског програма у објектима у граду и у објекту МЗ Осипаоница у трајању од четири сата за радну 2021/2022. годину, вршиће се у првом уписном року од 1.4.2021-23.4.2021. године, и у другом уписном року од 9.8.2021-20.8.2021. године, електронским путем.

Изузетно, родитељи/други законски заступници деце могу лично од 19.4.2021 – 23.4.2021. године, у седишту Установе ул. Војводе Мишића бр. 4 ,Смедерево, попунити пријаву у периоду од 9-14 часова.

    Упис ради похађања Припремног предшколског програма у трајању од четири сата у сеоским месним заједницама вршиће се у периоду од 10.5.2021 – 21.5.2021. године, непосредним попуњавањем пријаве код васпитача у просторијама школе/МЗ.

  Захтев за премештај деце из једног објекта у други, доставити скенирано путем мејла upisvrticsd@gmail.com у периоду од 1.4.2021 – 23.4.2021. године, преузимањем и попуњавањем захтева који се налази на сајту установе www.nasaradostsmederevo.

    Такође, додатну релевантну документацију за самохране родитеље, децу са сметњама у развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите и др.,као и за родитеље који нису држављани Републике Србије ,а којом се доказује наведени статус неопходно  је скенирати или фотографисати и послати на мејл upisvrticsd@gmail.com .

    Одлуку о пријему деце доноси Конкурсна комисија коју именује директор Установе. Резултати Конкурса биће објављени на огласним таблама свих објеката Установе и на сајту Установе дана 17.05.2021. године.

   Ако родитељ, старатељ или хранитељ детета није задовољан начином бодовања, подноси писани приговор Комисији за упис најкасније у року од 8 дана од дана истицања листе.Комисија за упис је дужна да писаним путем одговори најкасније у року од 7 дана од дана пријема приговора.

   Пријаве и документација достављена пре 1.4.2021. године, као и након конкурсног рока 23.4.2021. године, неће се узети у разматрање.

   Од 26.05.2021 – 11.06.2021. године, будући корисници услуга ће склапати Уговор о коришћењу услуга Предшколске установе “Наша радост“ Смедерево према распореду који ће накнадно бити истакнут.

    Комисија ће радити у складу са чланом 17. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 -др. закон, 10/2019 и 6/2020), са Правилником о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу  („Службени гласник РС“ број 44/2011) и Правилником о условима за пријем, упис и испис деце у Предшколску установу “Наша радост“ Смедеревo.

СДН

 

Comments are closed.