СКУПШТИНА ГРАДА: УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОЈЕКТУ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА ЗАМЕНУ И ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ

Одборници Скупштине града усвојили су на данашњем заседању предлог Одлуке о усвајању пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за замену, рационализацију и одржавање система јавног осветљења. Како је наведено током расправе, осим бољег квалитета осветљења улица и јавних површина на територији Смедерева, успостављање оваквог облика сарадње са приватним партенером, локалној самоуправи доноси и значајне уштеде у буџету.
-Тренутно је за ову намену потребно 118 милиона динара годишње, за плаћање утрошене електричне енергије у систему јавне расвете 86 и за одржавање система 30 милиона динара. Реализација пројекта јавно-приватног партнерства, са постављањем лед расвете, донела би уштеду у плаћању утрошене струје од 27%, тако да ће за 15 година, колико је предвиђено да траје уговор, из локалног буџета бити издвијено 90 милиона динара мање, а добили бисмо квалитетнију јавну расвету и боље осветљене објекте – рекао је Драган Крстић, начелник Одељења за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, известиалц по овој тачки дневног реда.
Представници опозиције имали су одређене резерве у вези са реализацијом овог пројекта, због чињенице да се овом услугом убудуће неће бавити неко од јавних предузећа, уз сугестију да је можда било боље да се партнерство склопи на краћи временски период, те да се након четири године, уколико будемо били задовољни партнерским односом, сарадња продужи на дужи рок.
-По овом питању има опречних мишљења, што је легитимно право, свако има право на свој угао гледања. Суштина овде је у томе какво је тренутно стање јавне расвете на подручју града, јер је систем, а то траје већ 20 година, неефикасан и не може да задовољи све потребе, па се дешава да у појединим сеоским месним заједницама људи дуго нису имали јавно осветљење. То мора да се мења. Ова Влада преко својих органа локалне самоуправе предлаже да уђемо у јавно-приватно партенрство као један од начин решавања овог проблема. Ми тренутно не можем ни да набавимо живине сијалице које су забрањене законом, а више од пола је таквих сијаличних места овде у Смедереву. Мислим да то јесте начин да се уштеди, што показују студије, верујем стручним људима Владе Републике Србије да тако нешто може да функционише – рекао је током расправе Бранче Стојановић, заменик председнице Скупштине града.
Према усвојеном предлогу, обавеза приватног партнера била би да изради пројектну документацију за извођење услуге замене јавног осветљења, да изврши замену постојећих новим ефикасним светиљкама с ЛЕД технологијом, такође, био би задужен за услуге набавке, транспорта, демонтаже, монтаже и одлагања демонтиране опреме, затим за уградњу система за укључивање и искључивање система јавног осветљења, као и да изради катастар јавног осветљења након извршене услуге и преда га локалној самоуправи. Приватни партнер у обавези је да се брине о текућем одржавању реконструисаног дела система током уговорног периода од 15 година, као и да гарантује квалитет осветљења и постизања мера уштеде енергије током целог периода трајања уговора. Локална самоуправа, предвиђено је овим предлогом одлуке, сносила трошкове за утрошену електричну енергију и трошкове дистрибутивног система и плаћала месечну накнаду приватном партнер за примену мера уштеде енергије у период од 15 година.
Такође, усвојене су и измене и допуне Одлуке о остваривању финансијске помоћи трудницама и породиљама, са препоруком Повереника за заштиту равноправности из децембра прошле године, којом ће убудуће ово право остваривати и труднице и породиље које немају пријављен боравак на територији града, ако њихов брачни или ванбрачни друг има пребивалиште или пријављен боравак у Смедереву. Тиме ће ово право моћи да остваре труднице и породиље и из АП Косово и Метохија, као и оне које имају статус избеглице.

Ј.В.

 

Comments are closed.