ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ОБУКА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ

Програм професионалних обука за незапослене реализује се у оквиру пројекта „Вештине за послове – Унапређивање прилика за запошљавање и социјалну инклузију маргинализованих група кроз побољшање пословног окружења у Источној Србији“ који финансира Краљевина Норвешка кроз пројекат „Норвешка за вас – Србија“, а који имплементира Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“ у партнерству са Регионалном агенцијом за развој Источне Србије – РАРИС.
Програм ће бити реализован за укупно 80 полазника, за које ће обуке бити потпуно бесплатне, док полазници сносе евентуалне пратеће трошкове (храна, трошкови пута и сл.). Након завршетка процеса пријава, биће формиране групе и дефинисане локације на којима ће се реализовати поједине обуке, о чему ће сви пријављени бити обавештени.
Сектори у оквиру којих су планиране обуке за различита занимања: туризам и повезане услужне делатности, дигитални маркетинг.
Ко може да се пријави: незапослени и то:
1. млади (18-29 година),
2. жене,
3. рурално становништво, и
4. припадници других осетљивих група,
са пребивалиштем на територији неке од програмских општина, тј:
1. Голубац,
2. Велико Градиште,
3. Петровац на Млави,
4. Кучево,
5. Жагубица,
6. Мало Црниће,
7. Жабари,
8. Велика Плана,
9. Смедеревска Паланка.
Где ће бити реализоване обуке: Голубац, Велико Градиште, Петровац на Млави, Велика Плана. Напомена: обука ће бити реализована на локацији где постоји мин. 5 пријављених полазника за конкретно занимање.
Како ће се реализовати обуке: део обука биће реализован кроз теоретска предавања, део кроз практичну наставу, а на крају је предвиђено полагање испита на основу којег ће полазници добити сертификат о стручној спреми. Заинтересовани полазници ће такође имати могућност да додатно похађају лиценцирану обуку за почетнике у пословању.
Кад ће бити реализоване обуке: начелно од фебруара до јуна 2021. године

Начин пријаве: попуњавањем формулара на линку: https://forms.gle/ymw1UByLwA51792t5

-Рок за пријаву: 20. јануар 2021.

СДН

 

 

Comments are closed.