ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА“: ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани суграђани,

Захваљујемо се свим корисницима који уредно измирују своје обавезе за улсуге која Вам пружа ЈКП Зеленило и гробља Смедерево.

У циљу стварања услова за квалитетније пружање наших услуга, неопходан предуслов је редовно плаћање рачуна за изношење смећа и одржавање гробних места.

Овом приликом позивамо кориснике који имају неизмирене обавезе према ЈКП Зеленило и гробља Смедерево да своје обавезе измире у најкраћем року.

ЈКП Зеленило и гробља нуди могућност потписивања уговора о репрограмирању дуга на већи број месечних рата.

За кориснике који своје обавезе не измирују редовно или не потпишу уговор о репрограмирању дуга, бићемо принуђени да наплату наших потраживања извршимо принудним путем преко јавних извршитеља чиме ће обавеза дужника бити увећана за трошкове јавног извршитеља са обрачунатом каматом.

Како би избегли наплату принудним путем, позивамо све кориснике да своје обавезе измирују редовно.

За чистије и лепше Смедерево

Унапред захвални – Ваше ЈКП Зеленило и гробља Смедерево

 

Comments are closed.