JKP VODOVOD: SISTEM DALJINSKOG OČITAVANJA VODOMERA POUZDANIJI

U cilju postizanja što efikasnije usluge i zadovoljenja potreba korisnika javnog sistema vodosnabdevanja, JKP Vodovod Smederevo je u ovoj godini započelo implementaciju projekta daljinskog očitavanja vodomera u selima sa autonomnim sistemom vodosnabdevanja. Prvom fazom obuhvaćena su četiri naselja: Binovac, Badljevica, Lunjevac i Seone.

Razlozi zbog kojih su odabrana baš ova naselja su njihova udaljenost od gradskog sistema, nepovoljna konfiguracija terena i razuđenost, što je do sada, u manjoj meri, uticalo na planiranu realizaciju rokova očitavanja i distribucije računa krajnjim korisnicima.

Radi se zapravo o početku usavršavanja sistema nadgledanja i očitavanja mernih uređaja u mreži vodosnabdevanja na širem području grada Smedereva primenom savremenog modela radio-očitavanja.

Sistem koristi radio prenos kao osnovni medijum za komunikaciju sa uređajima, a sistem je moguće povezati na druge medijume i mreže kao što su  ethernet, usb, bluetooth ili mreža mobilne telefonije.

Ovaj sistem daljinskog očitavanja nastao je iz potrebe da se ubrza sam postupak očitavanja vodomera i obrade velikog broja podataka. Prednost ovakvog sistema očitavanja u odnosu na klasičan je pre svega u pouzdanosti, zatim nižim troškovima očitavanja, kao i smanjenju mogućnosti zloupotrebe kod nesavesnih korisnika koji, u određenoj meri, ugrožavaju sistem vodosnabdevanja, naročito u letnjim mesecima.

Obrada podataka se zasniva na uvođenju baza podataka potrošača, a istovremeno se automatizuje i proces očitavanja i sakupljanja podataka. Prilikom ovog daljinskog očitavanja uloga čitača je svedena na meru da on treba da dođe u domet uređaja koje očitava i da obiđe celokupni čitački hod, odnosno ljudski faktor je sveden na minimum, a uvećana je brzina i preciznost unosa očitanih stanja.

Radovi su otpočeli 30.septembra i do sada je završena 1.faza u okviru koje je izvršena zamena postojećih vodomera sa vodomerima na kojima su ugrađeni moduli za daljinsko očitavanje.

U narednoj godini JKP Vodovod Smederevo planira da ugradi vodomere sa radio modulima u svim preostalim naseljima koja se vodom snabdevaju iz autonomnih vodovodnih sistema.

SDN

foto: JKP „Vodovod“

Comments are closed.