ЈКП ВОДОВОД: СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ОЧИТАВАЊА ВОДОМЕРА ПОУЗДАНИЈИ

У циљу постизања што ефикасније услуге и задовољења потреба корисника јавног система водоснабдевања, ЈКП Водовод Смедерево је у овој години започело имплементацију пројекта даљинског очитавања водомера у селима са аутономним системом водоснабдевања. Првом фазом обухваћена су четири насеља: Биновац, Бадљевица, Луњевац и Сеоне.

Разлози због којих су одабрана баш ова насеља су њихова удаљеност од градског система, неповољна конфигурација терена и разуђеност, што је до сада, у мањој мери, утицало на планирану реализацију рокова очитавања и дистрибуције рачуна крајњим корисницима.

Ради се заправо о почетку усавршавања система надгледања и очитавања мерних уређаја у мрежи водоснабдевања на ширем подручју града Смедерева применом савременог модела радио-очитавања.

Систем користи радио пренос као основни медијум за комуникацију са уређајима, а систем је могуће повезати на друге медијуме и мреже као што су  ethernet, usb, bluetooth или мрежа мобилне телефоније.

Овај систем даљинског очитавања настао је из потребе да се убрза сам поступак очитавања водомера и обраде великог броја података. Предност оваквог система очитавања у односу на класичан је пре свега у поузданости, затим нижим трошковима очитавања, као и смањењу могућности злоупотребе код несавесних корисника који, у одређеној мери, угрожавају систем водоснабдевања, нарочито у летњим месецима.

Обрада података се заснива на увођењу база података потрошача, а истовремено се аутоматизује и процес очитавања и сакупљања података. Приликом овог даљинског очитавања улога читача је сведена на меру да он треба да дође у домет уређаја које очитава и да обиђе целокупни читачки ход, односно људски фактор је сведен на минимум, а увећана је брзина и прецизност уноса очитаних стања.

Радови су отпочели 30.септембра и до сада је завршена 1.фаза у оквиру које је извршена замена постојећих водомера са водомерима на којима су уграђени модули за даљинско очитавање.

У наредној години ЈКП Водовод Смедерево планира да угради водомере са радио модулима у свим преосталим насељима која се водом снабдевају из аутономних водоводних система.

СДН

фото: ЈКП „Водовод“

 

Comments are closed.