МЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА

Генерална скупштина Уједињених нација је 1999. године прогласила 25. новембар за Међународни дан борбе против насиља над женама, како би се подигла свест о чињеници да су жене и девојчице широм света жртве сексуалног, психичког, физичког, породичног насиља, злостављања и многих других видова насиља, што уједно представља и најчешћи облик кршења људских права.

Насиље над женама представља последицу жеље мушкарца да кроз различите модалитете исказивања моћи успостави контролу, почев од застрашивања, психолошког и емотивног злостављања, изолације, до претње и принуде и економског злостављања.

Према званичним подацима у Србији је од почетка године, као последица насиља у породици, смртно страдало 17 жена, а више од 11.000 жена пријавило је насиље.

Република Србија је приступила постављању системских основа третирање насиља над женама. Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (тзв.Истанбулска конвенција) представља свеобухватни међународни документ који детаљно регулише превенцију, заштиту, процесуирање али и партиципацију жртава и уводи обавезне програме за починиоце насиља, што је произвело и низ промена у законској регулативи која уређује ову област.

-Локалне самоуправе и институције у систему заштите од насиља у породици у Шумадијском, Подунавском и Расинском округу треба да уложе знатно веће напоре за стварање услова којима ће бити могућа примена одредби прописаних Истанбулском конвенцијом, препорука CEDOW комитета и GREVIO комитета, као и одредби домаћих закона укључујући и Закон о спречавању насиља у породици, између осталог, путем међусобне размене информација и примера добре праксе са другим локалним самоуправама, осуде и сузбијања говора мржње и мизогиније у јавној сфери, унапређења услова рада женских група, превентивног рада са што ширим слојевима становништва – наведено је, између осталог у анализи Мреже жена против насиља за регион Централне Србије.

Ј.В.

 

Comments are closed.