ДЕКЛАРАЦИЈА О ФУНКЦИЈИ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Представницима запослених у локалним самоуправама у Србији јуче је представљен модел документа који би, у локалним скупштинама које га усвоје, могао значајно да унапреди даљи развој службеничког система и управљања људским ресурсима.

Реч је о Декларацији о улози функције управљања људским ресурсима у граду/општини/градској општини, којом се исказује намера представника скупштина локалних самоуправа да унапреде управљање људским ресурсима и допринесу развоју стратешке улоге ове функције у систему локалне управе и одговорности руководећих актера за њен даљи развој.

Декларација ће бити понуђена на усвајање локалним скупштинама у Србији који ће усвајањем овог документа исказати спремност да даље развијају систем управљања људским ресурсима, у складу са савременим европским стандардима у овој области.

Предлог Декларације израђен је у оквиру програма Савета Европе „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2“ у консултацији са пројектним партнерима – Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина. Деклерација се ослања на Стратегију за иновације и добро управљање на локалном нивоу Савета Европе као и на Стратегију за реформу јавне управе у Србији, документ који је усвојила Влада РС. Министарство за државну управу и локалну самоуправу подржало је предлог да ову Декларацију усвоје скупштине локалних самоуправа у Србији у наредном периоду.

Овај документ представљен је јавности на састанку Мреже за управљање људским ресурсима у локалној самоуправи, који је организовала Стална конференција градова и општина.

„Што више и брже будемо мењали службенички систем на локалу, то ће већу корист имати грађани и локална привреда, који су највише упућени на њихове услуге. Зато је потребно да уводимо посебан систем управљања људским ресурсима у локалној самоуправи, да тачно знамо по којим критеријумима бирамо људе, шта су њихова задужења, како их оцењујемо, награђујемо и стимулишемо за даљи каријерни развој “, рекао је Александар Јовановић, менаџер програма „Управљање људским ресурсима у локалним самоуправама – фаза 2“, који заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе а у оквиру ког се већ неколико година интензивно ради на развоју управљања људским ресурсима и стручног усавршавања  у локалним самоуправама.

Већина локалних самоуправа сада има нове сазиве скупштина, изабране на овогодишњим локалним изборима. Скупштине које усвоје Декларацију показаће, првенствено, политичку вољу да унапређују рад својих запослених и успостављају систем рада по узору на модерне, европске моделе.

Ђорђе Станичић, генерални секретар СКГО, рекао је да ће се и ова организација укључити у промовисање Декларације и подржати њено усвајање и примену у локалним самоуправама.

„У делу јавности постоји перцепција по којој су општински службеници само бирократе, запослене преко везе, незаинтересоване за свој посао. Као неко ко је знатан део каријере провео на одговорним местима у локалној самоуправи, тврдим да је то погрешно уверење и да у армији запослених људи у 174 јединице локалне самоуправе, највећи проценат чине одговорни и поуздани људи због којих цео систем и функционише“, рекао је Бранко Љубоја, консултант Савета Европе. Он је додао да је неопходно увести нова правила и да ће јасни критеријуми за оцењивање рада запослених, као и њихово стално усавршавање, што је пракса свуда у свету, допринети томе да се цео службенички систем модернизује, на корист грађана и привреде.

Декларација о улози функције управљања људским ресурсима у локалним самоуправама ће бити прослеђена локалним скупштинама са препоруком да са овим документом упознају одборнике и, уколико постоји интересовање, ставе на дневни ред и гласање о њеном усвајању.

Програм „Управљање људским ресурсима у локалним самоуправама – фаза 2“, у оквиру ког  је израђен модел Декларације, заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Савета Европе у сарадњи са пројектним партнерима Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина.

Програм је део свеукупне подршке реформи система јавне управе у Србији коју годинама уназад пружа Европска унија. Овде је ЕУ присутна кроз секторску буџетску подршку за реформу система јавне управе и кроз пружање техничке помоћи усмерене на јачање административних капацитета на централном и локалном нивоу. Циљ свих напора ЕУ јесте развој система јавне управе који може да одговори на све изазове у процесу приступања Србије ЕУ.

СДН

 

Comments are closed.