СКУПШТИНА ГРАДА: УСВОЈЕН РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Одборници Скупштине града усвојили су ребаланс овогодишњег буџета, који ће за 605 милиона динара бити нижи у односу на износ средстава која су била утврђена ранијом одлуком из марта ове године. Према усвојеном предлогу, средства у буџету утврђена су у износу од 4.265.645.575 динара, и то 4.228.000.000 сопствених и 37.645.575 динара из осталих извора.
Према речима Славише Стошића, члана Градског већа задуженог за финансије, до умањена је дошло, пре свега, због померања у пуњењу градске касе, која су добрим делом изазвана актуелном епиедмиолошком ситуацијом.
-У делу прихода који се односе на порезе на доходак, а који чине 43% буџета, за првих девет месеци оставрено је само 52,9% прихода, Умањење је уследило добрим делом због сета мера које је усвојила Влада Републике Србије о помоћи привреди, а које се односе на одлагања плаћања пореза и доприноса на зараде за наредну годину – навео је Стошић.
Ребалансом планирано умањење довешће до премене планова у оставривању 17 програмских активности, а најдоминантније, како се чуло, на реализацију неких капиталних пројеката, као и у области пољопривреде. Такође, умањење ће осетити и област културе, што је, објашњавају надлежни, реално, с обзиром на то да је услед епидемије било немогуће реализовати поједине планиране манифестације и програме.
-Номинално, градски буџет из године у годину расте за око 200 милиона динара. Прошле године извршење буџета било је на 4,1 милијарду динара, али је од тога око 800 милиона био приход од продаје хале. То значи да су реални извори прихода буџета били на нивоу од 3,2 милијарде динара, и реално је било да ове године очекујемо да тај износ буде 3,4 милијарде динара. Због свих параметара, то сада није могуће и зато морамо да извршавамо реално усклађивање прихода и расхода, како бисмо обезбедили нормално функционисање локалне самоуправе – објаснио је Стошић.
Умањења ће бити и делу социјалних давања, око 15 милиона динара, али ће преостала средства, како је наведено, бити довољна да све социјалне потребе буду једнако реализоване као да умањења није ни било.

Ј.В.

 

Comments are closed.