RASPISANI KONKURSI ZA „SMEDEREVSKOG ORFEJA“ I „ZLATNU STRUNU“

Međunarodni festival poezije „Smederevska pesnička jesen“, koji će biti održan 51. put, raspisao je konkurse za dve nagrade koje tradicionalno dodeljuje godinama unazad pesnicima za neobjavljene pesme.

Za pesničku nagradu „Zlatna struna“ autori na konkurs mogu poslati najviše dve svoje neobjavljene pesme, koje moraju biti dostavljene na srpskom jeziku, štampane ćiriličnim pismom, navedeno je u javnom pozivu.
-Ukoliko autor stvara na nekom drugom jeziku, uz original mora dostaviti i prevod na srpski jezik. Svaka pesma, i original i prevod, mora biti otkucana i umnožena u četiri
primerka. Rukom pisane pesme neće biti uvrštene u selekciju. Pesme se potpisuju isključivo šifrom. Ukoliko autor pesmu potpiše svojim imenom, prezimenom, ili imenom i prezimenom, neće biti uvrštena u selekciju – navedeno je u konkursu.
Zajedno sa pesmama, u zasebnoj zapečaćenoj koverti, autor je dužan da dostavi
razrešenje šifre koje mora da sadrži:
– ime i prezime,
– adresu prebivališta,
– kontakt telefon,
– adresu elektronske pošte (ukoliko je ima),
– stvaralačku biografiju ne dužu od 500 karaktera.
Pesme poslati na adresu:Međunarodni festival poezije „Smederevska pesnička jesen“, za Konkurs „Zlatna struna“, Karađorđeva 5-7, pp 118, 11300 Smederevo. Pesme poslati najkasnije do 10. oktobra 2020. godine.

Predstavnici festivala podsećaju da se nagrada „Zlatna struna“ sastoji od: istoimene statuete koja je rad akademskog vajara Selimira Jovanovića, novčanog iznosa, a podrazumeva i objavljivanje nagrađene pesme u festivalskom zborniku Pesnički meridijani Smedereva. Pesnik koji konkuriše za nagradu je saglasan da njegova pesma, potpisana punim
imenom i prezimenom, kao i njegova stvaralačka biografija, budu štampani u festivalskom zborniku Pesnički meridijani Smedereva. S obzirom na pandemiju koronavirusa, ove godine će biti proglašena samo najbolja pesma. Autor će učestvovati na festivalskoj večeri koja će se održati 29. oktobra 2020. godine, ukoliko uslovi to dozvole, o čemu će biti blagovremeno obavešten. U slučaju da ne pristane ili se ne pojavi bez prihvatljivog razloga, smatraće
se da je nagradu odbio i ona mu neće biti uručena.

Slični uslovi su i za zavičajnu pesničku nagradu „Smederevski Orfej“. Na konkurs se mogu javiti autori sa područja grada Smedereva koji mogu poslati najviše dve neobjavljene pesme. Pesme moraju biti dostavljene na srpskom jeziku, štampane ćiriličnim pismom. Ukoliko autor stvara na nekom drugom jeziku, uz original mora dostaviti i prevod na srpski jezik.
-Svaka pesma, i original i prevod, mora biti otkucana i umnožena u četiri primerka. Rukom pisane pesme neće biti uvrštene u selekciju. Pesme se potpisuju isključivo šifrom. Ukoliko autor pesmu potpiše svojim imenom, prezimenom, ili imenom i prezimenom, neće biti uvrštena u selekciju. Zajedno sa pesmama, u zasebnoj zapečaćenoj koverti, autor je dužan da dostavi razrešenje šifre koje mora da sadrži: ime i prezime, adresu prebivališta, kontakt telefon, adresu elektronske pošte (ukoliko ima), stvaralačku biografiju ne dužu od 500 karaktera – navedeno je u konkursu.

Pesme treba poslati najkasnije do 10. oktobra, na gore već navedenu adresu.
Nagrada Smederevski Orfej se sastoji od: plakete Smederevski Orfej, rad akademskog vajara Selimira Jovanovića, novčanog iznosa i objavljivanja nagrađene pesme u festivalskom zborniku Pesnički meridijani Smedereva.

-Pesnik koji konkuriše za nagradu je saglasan da njegova pesma, potpisana punim imenom i prezimenom, kao i njegova stvaralačka biografija, budu štampani u festivalskom zborniku Pesnički meridijani Smedereva. Prijavljivanjem pesme na konkurs autor pristaje da, ukoliko bude nagrađen, prisustvuje svečanosti uručivanja nagrade koja će se održati 29. oktobra 2020. godine, ukoliko uslovi to dozvole, o čemu će biti blagovremeno obavešten. U slučaju da ne pristane ili se ne pojavi bez prihvatljivog razloga, smatraće se da je nagradu odbio i ona mu neće biti uručena – navode organizatori u uslovima konkursa.

SDN

 

Comments are closed.