РАСПИСАНИ КОНКУРСИ ЗА „СМЕДЕРЕВСКОГ ОРФЕЈА“ И „ЗЛАТНУ СТРУНУ“

Међународни фестивал поезије „Смедеревска песничка јесен“, који ће бити одржан 51. пут, расписао је конкурсе за две награде које традиционално додељује годинама уназад песницима за необјављене песме.

За песничку награду „Златна струна“ аутори на конкурс могу послати највише две своје необјављене песме, које морају бити достављене на српском језику, штампане ћириличним писмом, наведено је у јавном позиву.
-Уколико аутор ствара на неком другом језику, уз оригинал мора доставити и превод на српски језик. Свака песма, и оригинал и превод, мора бити откуцана и умножена у четири
примерка. Руком писане песме неће бити уврштене у селекцију. Песме се потписују искључиво шифром. Уколико аутор песму потпише својим именом, презименом, или именом и презименом, неће бити уврштена у селекцију – наведено је у конкурсу.
Заједно са песмама, у засебној запечаћеној коверти, аутор је дужан да достави
разрешење шифре које мора да садржи:
– име и презиме,
– адресу пребивалишта,
– контакт телефон,
– адресу електронске поште (уколико је има),
– стваралачку биографију не дужу од 500 карактера.
Песме послати на адресу:Међународни фестивал поезије „Смедеревска песничка јесен“, за Конкурс „Златна струна“, Карађорђева 5-7, пп 118, 11300 Смедерево. Песме послати најкасније до 10. октобра 2020. године.

Представници фестивала подсећају да се награда „Златна струна“ састоји од: истоимене статуете која је рад академског вајара Селимира Јовановића, новчаног износа, а подразумева и објављивање награђене песме у фестивалском зборнику Песнички меридијани Смедерева. Песник који конкурише за награду је сагласан да његова песма, потписана пуним
именом и презименом, као и његова стваралачка биографија, буду штампани у фестивалском зборнику Песнички меридијани Смедерева. С обзиром на пандемију коронавируса, ове године ће бити проглашена само најбоља песма. Аутор ће учествовати на фестивалској вечери која ће се одржати 29. октобра 2020. године, уколико услови то дозволе, о чему ће бити благовремено обавештен. У случају да не пристане или се не појави без прихватљивог разлога, сматраће
се да је награду одбио и она му неће бити уручена.

Слични услови су и за завичајну песничку награду „Смедеревски Орфеј“. На конкурс се могу јавити аутори са подручја града Смедерева који могу послати највише две необјављене песме. Песме морају бити достављене на српском језику, штампане ћириличним писмом. Уколико аутор ствара на неком другом језику, уз оригинал мора доставити и превод на српски језик.
-Свака песма, и оригинал и превод, мора бити откуцана и умножена у четири примерка. Руком писане песме неће бити уврштене у селекцију. Песме се потписују искључиво шифром. Уколико аутор песму потпише својим именом, презименом, или именом и презименом, неће бити уврштена у селекцију. Заједно са песмама, у засебној запечаћеној коверти, аутор је дужан да достави разрешење шифре које мора да садржи: име и презиме, адресу пребивалишта, контакт телефон, адресу електронске поште (уколико има), стваралачку биографију не дужу од 500 карактера – наведено је у конкурсу.

Песме треба послати најкасније до 10. октобра, на горе већ наведену адресу.
Награда Смедеревски Орфеј се састоји од: плакете Смедеревски Орфеј, рад академског вајара Селимира Јовановића, новчаног износа и објављивања награђене песме у фестивалском зборнику Песнички меридијани Смедерева.

-Песник који конкурише за награду је сагласан да његова песма, потписана пуним именом и презименом, као и његова стваралачка биографија, буду штампани у фестивалском зборнику Песнички меридијани Смедерева. Пријављивањем песме на конкурс аутор пристаје да, уколико буде награђен, присуствује свечаности уручивања награде која ће се одржати 29. октобра 2020. године, уколико услови то дозволе, о чему ће бити благовремено обавештен. У случају да не пристане или се не појави без прихватљивог разлога, сматраће се да је награду одбио и она му неће бити уручена – наводе организатори у условима конкурса.

СДН

 

Comments are closed.