ПОДРШКА ВЛАДЕ ШВАЈЦАРСКЕ: ПРОЈЕКТИ ЗА БОЉЕ УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА

Пројекат Реформа локалних финансија у Србији II (РЕЛОФ2), који подржава Влада Швајцарске, упутио је јавни позив локалним самоуправама у Србији за нови круг стручне подршке у успостављању финснсијског управљања и контроле и интерне ревизије у општинским и градским упавама, наведено је у саопштењу прослеђеном нашој редакцији.

Из РЕЛОФ-а подсећају да је успостављање система финансијског управљања и контроле (ФУК) и интерне ревизије законска обавеза јавног сектора Републике Србије и уједно предуслов за затварање поглавља 32 при приступању у ЕУ. Успостављање ових механизама је зато део реформе јавних финансија која је део свеукупне реформе јавне управе.

Општине и градови којима је потребна стручна и техничка подршка у успостављању финансијског управљања и контроле (ФУК), интерне ревизије и унапређењу надзора над локалним јавним предузећима могу се до 30. октобра пријавити на конкурс пројекта Реформа локалних финансија ИИ у Србији (РЕЛОФ2).

Пројекат ће изабраним општинама током 2021. и 2022. године обезбедити експертску подршку у примени прописа, успостављању процедура и увођењу нових алата у ове три области. Циљ је да се унапреди начин планирања, расподеле и контроле трошења буџетских средстава, као и надзор над радом локалних јавних предузећа (ЛЈП). На овај начин се подржава стабилност јавних финансија јединица локалне самоуправе (ЈЛС), боље пружање услуга грађанима и већа транспарентност у раду локалних управа.

-Пројекат ће створити основе за домаћинско пословање локалних самоуправа и локалних јавних предузећа које за резултат има боље услуге за грађане и више могућности за усмеравање средстава за оно што је грађанима потребно – изјавила је Ана Јоловић, директорка Пројекта.

Имајући у виду значај и утицај који спровођење промена у управлјању јавним финансијама на нивоу локалних самоуправа има на укупан успех владе у реформама и европски пут Србије, Влада Швајцарске је 2016. године покренула први РЕЛОФ пројекат и подржала Врање, Књажевац, Параћин, Осечину, Сремску Митровицу и Ужице да боље управљају буџетским средствима. Са циљем да обухвати још више општина и градова, пројекат је настављен 2019. године као РЕЛОФ2 и током 2019. и 2020. године подржава 33 јединице локалне самоуправе у успостављању финансијског управљања и контроле (ФУК), интерне ревизије и унапређењу надзора над локалним јавним предузећима.

Више о јавном позиву на http://lokalnefinansije.rs/vest-2020_09_22_1.php

СДН

 

Comments are closed.