УСЛОВИ КОНКУРСА ЗА ПРИЈАВУ ЗА ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ, ЗА ПУ СМЕДЕРЕВО ПОТРЕБНО 17 ПОЛАЗНИКА

Како су „Смедеревске новине“ већ објавиле, Министарство унутрашњих послова расписало је конкурс за упис 1.060 полазника у Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици, од којих ће се 510 стручно оспособљавати за обављање послова униформисаног полицијског службеника на радном месту полицајац, 250 на радном месту саобраћајни полицајац и 300 на радном месту гранични полицајац. Заинтересовани се на конкурс могу пријавити до 5. јуна 2020. године и имају могућност да се приликом пријаве изјасне за које радно место желе да прођу стручно оспособљавање.

Поводом овог конкурса појашњења стижу и за нашу подручну полицијску управу, а у саопштењу је наведено следеће:

-За потребе Полицијске управе у Смедереву конкурс је расписан за 5 полазника за радно место полицајца за потребе полицијских испостава Смедерево, Смедеревска Паланка и Велика Плана, као и 12 полазника за радно место саобраћајног полицајца за потребе Саобраћајне полицијске испоставе Смедерево.

Право учешћа на конкурсу имају држављани Републике Србије, који имају пријављено пребивалиште на територији Србије, најмање једну годину непрекидно пре дана подношења пријаве на конкурс и пријављено пребивалиште на територији организационе јединице за коју се расписује конкурс.

Кандидат мора имати завршену средњу школу у четворогодишњем трајању, или завршене основне струковне, односно, основне академске студије Криминалистичко- полицијског универзитета (КПУ). Не може имати мање од 18, а више од 24 године старости до дана закључења конкурса, односно, да нема више од 27 година старости ако је реч о кандидатима који су свршени студенти КПУ.

Право учешћа имају особе за које не постоје безбедносне сметње у складу са Законом о полицији и које испуњавају критеријуме здравствене, психолошке и физичке способности за заснивање радног односа у МУП-у на радном месту у статусу овлашћених службених лица. Такође, кандидат мора да поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б“ категорије – наведено је у саопштењу ПУ Смедерево.

Додаје се и да се пријава на конкурс са документацијом, подноси полицијској станици по месту пребивалишта кандидата. Услови конкурса могу се наћи и на сајту Министарства унутрашњих послова www.mup.gov.rs  и сајту Центра за основну полицијску обуку www.copo.edu.rs.

СДН

 

Comments are closed.