ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ДО 15. МАЈА

Из локалне пореске администрације подсећају грађане да се порез на имовину плаћа квартално током године, а доспеће сваке рате је средином квартала. Други квартал за текућу годину доспева за плаћање 15. маја 2020.године. Сви грађани могу до овог датума да измире своје обавезе без обрачуна затезне камате. За све уплате после овог рока зарачунаваће се затезна камата која износи 11,50% на годишњем нивоу.

Висина друге рате пореза на имовину за 2020.годину износи једну четвртину прошлогодишњег задужења. Са измиривањем прве рате потребно је измирити и евентална дуговања уколико постоје како би се избегао поступак принудне наплате.

Обвезници пореза на имовину могу стање својих обавеза да провере у Локалној пореској администрацији сваког радног дана у периоду од 7,30 – 15,30 часова лично или путем телефона 026 / 613-269.

Из Градске управе напомињу  да је, у складу са чланом 3. Уредбе о пореским мерама за време ванредног стања ради ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“, број 38/20), пореским обвезницима на износ мање плаћеног пореза и споредних пореских давања, осим камате, обрачунавана је камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије и то у периоду од 20.03.- 08.04.2020.године по стопи од 1,75%, а у периоду од 09.04. – 06.05.2020.године по стопи од 1,50%.

Подсећају и да непријављена имовина подлеже кажњавању.

-Позивамо све грађане који до сада нису поднели пореску пријаву за плаћање пореза на имовину ( објекти и земљиште ) да то учине у најкраћем року обзиром да непријављивање имовине представља порески прекршај из члана 180. Закона о пореском поступку и пореској администрацији – наведено је у обавештењу објављеном на сајту града.

СДН

 

Comments are closed.