ИСТРАЖИВАЧКА СТАНИЦА ПЕТНИЦА: КОНКУРС ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ ОСНОВЦЕ

Настављајући успешну традицију од 38 година, Истраживачка станица Петница ће и ове године организовати научно-образовни програм за ученике основних школа. Програми ће бити реализовани у септембру и октобру, када тренутна епидемија буде иза нас. Пријављивање је управо отпочело, обавештавају из ове установе.

Летња научна школа (ЛНШ) је вишедисциплинарни програм који уводи заинтересоване ученике у основне методе науке и истраживачког рада. Током ЛНШ, ученици могу да се непосредно ангажују у активностима теоријског, практичног и истраживачког карактера у областима астрономије, биологије, електронике, физике, хемије, географије, геологије, археологије, математике, психологије, рачунарства и свих других дисциплина које су заступљене у ИСП.

„Циљ овог програма није да се науче чињенице, вежбају задаци или проверава знање, већ да се полазници упознају са принципима и основним методама истраживања и да се подстакну да критички размишљају и развијају истраживачки дух. Организовање и извођење ЛНШ окупља велики број радника и сарадника ИСП“ – каже Никола Божић, програмски директор у Истраживачкој станици Петница.

Приликом организације овог програма Петница има у виду ученике који тренутно похађају седми разред и који показују високу склоност и заинтересованост за науку и истраживачки рад, самосталност и самоиницијативност у раду, и који солидно владају школским градивом.

Врло је важно да ученици буду лично заинтересовани. Ученици не добијају никакве дипломе и учешће на Летњој научној школи не доноси никакве формалне олакшице у даљем школовању. Рок за пријављивање кандидата је 15. јун, а избор учесника ће обавити стручни тим ИС Петница. Све потребне информације се могу наћи на сајту www.петница.рс.

Летња научна школа је специјалан програм који Истраживачка станица Петница успешно реализује висе од тридесетпет година и који у себи кондензује неке садржаје и методе који се у Петници примењују у програмима намењеним средњошколцима и студентима. Зато је ово програм веома високе селективности – за стварно изузетне који могу пратити програм који је интензиван и на вишем нивоу од уобичајеног рада у школи.

„Право пријављивања на ЛНШ имају ученици који тренутно похађају ВИИ разред и који показују изразито високу заинтересованост за науку и истраживачки рад, као и висок степен самосталности и личне иницијативе. Кандидати треба да буду спремни на одвајање од родитеља и познатог окружења, као и на рад и дружење са вршњацима које до тада нису имали прилике да сретну. Оцене и награде са такмичења не представљају битан критеријум за избор кандидата.“ – додаје Божић.

Истраживачка станица Петница посебна је установа која организује програме додатне наставе за ученике основних и средњих школа у различитим научним областима. Програми су курсног и вежбовног карактера и намењени су искључиво ученицима који су веома заинтересовани за науку и поседују квалитетно предзнање и склоност за самостални рад. Истраживачка станица Петница располаже врхунским условима за боравак и рад ученика током читаве године. ИС Петница се сврстава у сам врх светских институција за ваншколско научно образовање младих.

СДН

фото: Истраживачка станица Петница

 

Comments are closed.