ГАЛЕРИЈА „ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“: ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА БИЈЕНАЛЕ УМЕТНИЧКОГ ЦРТЕЖА

Настављајући традицију презентације и промоције дела младих уметника, Меморијална галерија „ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“ из Смедеревске Паланке организује 06.06.2020. “ „IV Међународно бијенале уметничког цртежа“ с циљем афирмације цртежа као самосталне ликовне дисциплине, као и подстицање стваралаштва у том медију уметничког изражавања.
Право учешћа имају професионални уметници из области ликовних уметности, студенти као и аматери који имају више од 15 и мање од 45 година.
Рок за достављање радова радова је 20.05.2020. лично или поштом на адресу Меморијална галерија „ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“, Синђелићева 9, 11420 Смедеревска Паланка. Најкасније дан пре достављања радова аутори су обавезни да електронском поштом на адресу memgaldusan@gmail.com доставе личне податке, биографију и контакт, као и фотографије пријављених радова у ЈПГ формату, за штампање каталога.
Уметнички савет Меморијалне галерије „ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“ ће изабрати радове и резултати конкурса ће бити објављени 25.05.2020. Изабрани учесници ће бити обавештени е-маилом.
Организатор не преузима одговорност за нетачност података и задржава право редуковања биографије аутора у складу формата каталога.
Аутор може послати највише 5 (пет) радова насталих у последње две године, укључујући и цртеже-дневнике.Прихватају се цртежи као целовито и самостално уметничко дело настало на папиру сувом или мокром техником (оловком, оловком у боји, сребренком, кредама, угљеном, хемијском оловком, фломастером , тушевима, мастилом…). Димензије појединачног листа једног аутора површином не може бити мањи од формата А5 ни већи од формата Б1.
Не примају се урамљени радови. Организатор задржава право излагања без рамова, па препоручујемо да пријављени радови буду фиксирани и на полеђини заштићених углова (препоручујемо аплицирање архивских трака).
Отварање „IV Међународног бијенала уметничког цртежа“ ће се одржати 06.06.2020. у 20 часова.
Изложба ће бити отворена до 21.06.2020.
Организатор именује Уметнички савет за одабир радова и доделу награда.
Чланови Уметничког савета су академици, историчари уметности и уметници.
Организатор се обавезује спровести поступак избора радова , презентацију, медијску промоцију, израду каталога. Аутори чији су радови изложени имају право на један бесплатан примерак каталога.

Организатор ће доделити Прву, Другу и Трећу награду као и више Награда Меморијалне галерије „ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“.
Сви изложени радови остају у власништву Меморијалне галерије „ДУШАН СТАРЧЕВИЋ“, а остали се враћају о трошку аутора уз претходну сагласност.

СДН

 

Comments are closed.