ВРТИЋИ ПОЧИЊУ ДА РАДЕ 11. МАЈА, ПРЕ ТОГА ДЕЗИНФЕКЦИЈА ОБЈЕКАТА

Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева је донео одлуку да почетак рада предшколске установе „Наша радост“ Смедерево буде од 11.05.2020. године, а у складу са одлуком надлежних државних органа о релаксирању мера током ванредног стања којом је предвиђено отварање предшколских установа постепено и искључиво за децу чија оба родитеља/друга законска заступника имају радну обавезу. Неопходно је достављање писмене потврде о обавезном присуству на радном месту, а као мера којом би се ангажовање свих расположивих капацитета вршило по фазама за наведене кориснике њихових услуга у објектима предвиђеним за то уз строго поштовање и спровођење мера и протокола за боравак деце у Установи, а у циљу успешног сузбијања ширења пандемије COVID-19.

Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева је донео одлуку да су родитељи који користе услуге предшколске установе „Наша радост“ почев од 11.05.2020. године у обавези плаћања тих услуга за боравак деце, а у складу са условима из уговора о коришћењу услуга у предшколској установи „Наша радост“ Смедерево.

Како је најављено из градског Штаба, пре почетка рада вртића, биће обављена комплетна дезинфекција свих објеката предшколске установе, и то, како је наведено, уз препоруку да унутрашњоат вртића буде третирана са 70-опрпцентним алкохолом, а спољашњост ових објеката натријум-хипохлоритом.

СДН

 

Comments are closed.