ОД ДАНАС РАДЕ ГРАЂЕВИНАРИ, ПИЈАЦЕ, ТРГОВИНЕ НА МАЛО…

Градски Штаб за ванредне ситуације, на основу Закључка Владе Србије, издао је обавештење о начину рада у области грађевинарства, пружања услуга, пијаца и трговина на мало које преносимо у целости

  1. Сви послодавци у области грађевинарства (високоградње и нискоградње), који су за време ванредног стања проглашеног Одлуком о проглашењу ванедног стања, односно после 15.03.2020. године обуставили рад, настави са радом од 21.04.2020. године у највећом могућем капацитету.

Послодавци су дужни да запосленима обезбеде примену свих преветивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS–CoV–2 (дезинфекција и употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица) и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Запослени су дужни да се придржавају упутстава одговорног лица код послодавца и да примењује прописане, односно утврђене мере које се односе на употребу средстава за личну заштиту.

  1. Сви послодавци у области пружање услуга (нпр. вулканизери, аутомеханичари, обућари, кројачи, хемијско чишћене, школе за обуку возача моторних возила и сл.) и у области трговине на мало (нпр. књижаре, трговци аутомобилима, моторима, бициклима, наутиком, техничком робом, грађевинским материјалом и сл.) наставе са радом од 21. априла 2020. године у највећем могућем капацитету, осим оних којима је забрањено да обављају делатност због тога што природа њихове делатности подразумева окупљање већег броја људи у затвореном простору (нпр. трговци и пружаоци услуга у трговинским центрима), односно близак контакт између пружаоца и примаоца услуге (нпр. фризерске услуге, салони лепоте, теретане и сл.), те представља повећану опасност од ширења заразне болести.

Наставком рада послодавци су дужни да запосленима и корисницима услуга обезбеде, односно омогуће примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених тј. корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (држање социјалне дистанце, дезинфекцију и употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица), и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

  1. Зелене пијаце (на отвореном и у затвореном простору), које су за време ванредног стања проглашеног Одлуком о проглашењу ванредног стања, односно после 15. марта​​ 2020. године обуставиле рад, наставе са радом од 21. априла 2020. године.

Наставком рада послодавци – управљачи пијаце дужни су да запосленима и корисницима услуга (закупцима тезги и посетиоцима, односно купцима) обезбеде, односно омогуће примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених тј. корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести​​ COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (држање социјалне дистанце, дезинфекцију и употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица), и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Корисници услуга (закупци тезги и посетиоци,​​ односно купци) дужни су да се придржавају упутстава запослених на пијаци и да примењују прописане, односно утврђене мере које се односе на одржавање социјалне дистанце и употребу средстава за личну заштиту.

Послодавци – управљачи пијаце посебно су дужни​​ да на пијацама у затвореном простору, односно у затвореним деловима пијаце запосленима и корисницима услуга (закупцима тезги и посетиоцима, односно купцима) обезбеде, односно омогуће примену свих превентивних мера које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, а које се тичу максималног броја лица која могу да бораве на затвореној пијаци, односно у затвореном делу пијаце.

  1. Организовање рада сагласно овом закључку послодавци су дужни да обезбеде док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији Републике Србије – наведено је у обавештењу.

СДН

 

Comments are closed.